Al drie projecten operationeel

In september 2019 is ons eerste project, Harry Wubben Flowers energie gaan leveren. Op alle energie-aandelen vanuit dit project is ingeschreven door mensen uit onze gemeente! Zo geven we als collectief invulling geven aan de energietransitie in Pijnacker-Nootdorp.
In 2020 zijn we twee projecten gestart die in maart/april 2021 zijn afgerond. In 2021 zijn we gestart met ons 4e project. Planning is om in 2022 ook weer één of twee project te realiseren.
Daar willen we het natuurlijk niet bij laten. De contacten zijn gelegd voor een tweede dak en we kijken naar de mogelijkheden met VVE's.
Mocht u als bedrijf zelf een dak ter beschikking willen stellen, neem dan contact met ons op via info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl
Als u wilt weten wat dit voor u als dakeigenaar inhoudt, zie dan onze Infographic voor dakeigenaren

Nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Per 1 april 2021 werd de nieuwe postcoderoosregeling, Subsidieregeling Coöperatieve Energieo (SCE) genaamd in gebruik genomen. Het komt er op neer dat inwoners en bedrijven via deze overheidsregeling gezamenlijk kunnen investeren in duurzame energie. In ruil daarvoor krijgen inschrijvers jaarlijks, gedurende 15 jaar subsidie. Deze subsidie is opbasis van de daadwerkelijk opgewekte duurzame energie en wordt berekend per kWh. Het subsidie bedrag compenseert het verschil tussen de marktprijs en de gegarandeerde prijs pe kWh. Via de energiecoöperatie krijgt u deze subsidie uitgekeerd. Hiervoor geldt wel een limiet van 10.000 kWh per deelnemer. Dit is onafhankelijk van je eigen gebruik. Opzet is stimulering lokale energieopwek, dus bij inschrijving met je binnen de postcoderoos van het project vallen. Een gemiddeld huishouden van vier personen gebruikt 3.500 kWh.

Daarnaast verkopen we de stroom die we opwekken aan een groene energieleverancier, zoals Greenchoice. De winst die we maken met de verkoop van de stroom verdelen we onder onze leden op basis van het aantal energieaandelen dat een lid bezit. Als inwoner of bedrijf/instelling kan je energie-aandelen in de coöperatie kopen, wanneer we een nieuw project ontwikkelen. Met het kopen van een aandeel ben je automatisch lid van de coöperatie. Je betaalt hiervoor jaarlijks contributie. De voorwaarden voor het lidmaatschap treft u aan onder Statuten.

In deze nieuwe regeling wekt u met één aandeel, voor een periode van 15 jaar gemiddeld 116 kWh per jaar nieuwe duurzame energie op. De kosten van een aandeel bedragen € 125,-. Na de realisatie van het project ontvangt u de BTW terug. Onze verwachting is dat u dit aandeel binnen 8 jaar weer terugverdient. Hierna ga je 7 jaar winst maken, wat uiteindelijk op zo'n 5 a 6 % rendement uitkomt.
Deze terugverdientijd houden we voor alle energie-aandelen aan voor onze bestaande en toekomstige projecten. De subsidie uitkering per energie-aandeel is in de nieuwe regeling vergelijkbaar met de belastingteruggave vanuit de bestaande projecten. Dit is door ons mogelijk gemaakt door een grotere hoeveelheid kWh per energie-aandeel toe te wijzen. (116 kWh versus 102,5 kWh per energie-aandeel in de oude regeling).

Meer over de nieuwe regeling, investeren in lokale duurzame energie, kunt u vinden op onze site op Postcoderoosregeling 2021.

Meer informatie over de postcoderoos regeling tot 1 april 2021, jouw zonne-energie opwekken op andermans dak, kun je vinden op onze site op Postcoderoosregeling tot april 2021

Toekomstige daken, en projecten

Nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Per 1 april 2021 is de nieuwe postcoderoosregeling in gebruik genomen en vallen alle nieuw op te starten projecten onder deze regeling.
Ons eerste project met deze nieuwe subsidie regeling is het project Campo, wat we samen met de bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout hebben opgezet.
Voor 2022 hebben we de intentie verklaring binnen voor alvast 1 project. Wilt U op de hoogte blijven en heeft u daarvoor interesse, kunt u zich weer aanmelden als algemene voorinschrijver op Voorinschrijving nieuw project Energiecoöperatie

2022 Project Sint Janshof

In samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn we voornemens om het gebouw van de Uitvaartcentrum Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp in 2022 te voorzien van zonnepanelen. Het dak is stevig genoeg om hierop voldoende zonnepanelen te kunnen plaatsen. Het project zal gebruik maken van de nieuwe postcoderoosregeling. We verwachten dat de ‘Subsidie Collectieve Energieopwekking’ regeling vanaf maart 2022 weer wordt opengesteld voor nieuwe projecten in 2022. De intentie verklaring is getekend, het businessplan is er en gaan het binnenkort inbrengen in onze ledenvergadering. Bij goedkeuring maken we dit bekend op de site en kunnen we vanaf maart inschrijvingen voor de SCE regeling.

2021 Project Campo International

Het nieuwe bedrijfspand van Campo International BV in Nootdorp is volledig duurzaaam opgezet en bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout was opzoek naar een dak. Oplevering van het bedrijfspand vond plaats juni 2021. De zonne-energie installatie op het dak bevindt zich nog in test fase.
Lees alles over dit opvolgende project Projecten – Campo International 2021.

2020 Project Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn

Met familie Gravesteyn hebben we een intentie verklaring afgesloten om een schuurdak te mogen beleggen met zonnepanelen.
Lees hier meer over op Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn.

2020 Project Harry Wubben Flowers II

In Harry Wubben hebben we een dak eigenaar gevonden die bereid is zijn dak beschikbaar te stellen aan onze energiecoöperatie. Zijn dak is nu voorzien van een zonne-energie installatie met 600 panelen, maar er is nog ruimte voor een tweede project.
Lees alles over dit opvolgende project Project Harry Wubben Flowers 2.

2019 Project Harry Wubben Flowers I

In Harry Wubben hebben we een dakeigenaar gevonden die bereid is zijn dak beschikbaar te stellen aan onze energiecoöperatie. Zijn dak is nu voorzien van een zonne-energie installatie met 600 panelen, doormiddel van inleg van onze leden.
Lees alles over het project Harry Wubben Flowers en bekijk de productie op onze overzicht installaties pagina.

Energie coöperaties in de omgeving

Wij doen dit niet alleen in Nederland, er zijn enorm veel soortgelijke lokale initiatieven. Kijk bijvoorbeeld in onze omgeving: