Operationele projecten

In september 2019 is ons eerste project, Harry Wubben Flowers energie gaan leveren. Op alle energie-aandelen vanuit dit project is ingeschreven door mensen uit onze gemeente! Zo geven we als collectief invulling geven aan de energietransitie in Pijnacker-Nootdorp.
In 2020 zijn we twee projecten gestart die in maart/april 2021 zijn afgerond. In 2021 zijn we gestart met ons 4e project. Deze is in 2022 afgerond. Planning is om jaarlijks één of twee projecten te realiseren.

Mocht u als bedrijf zelf een dak ter beschikking willen stellen, neem dan contact met ons op via info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl
Als u wilt weten wat dit voor u als dakeigenaar inhoudt, zie dan onze Infographic voor dakeigenaren

Nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Per 1 april 2021 werd de nieuwe postcoderoosregeling, Subsidieregeling Coöperatieve Energieo (SCE) genaamd in gebruik genomen. Het komt er op neer dat inwoners en bedrijven via deze overheidsregeling gezamenlijk kunnen investeren in duurzame energie. In ruil daarvoor krijgen inschrijvers jaarlijks, gedurende 15 jaar subsidie. Deze subsidie is opbasis van de daadwerkelijk opgewekte duurzame energie en wordt berekend per kWh. Het subsidie bedrag compenseert het verschil tussen de marktprijs en de gegarandeerde prijs pe kWh. Via de energiecoöperatie krijgt u deze subsidie uitgekeerd. Hiervoor geldt wel een limiet van 10.000 kWh per deelnemer. Dit is onafhankelijk van je eigen gebruik. Opzet is stimulering lokale energieopwek, dus bij inschrijving met je binnen de postcoderoos van het project vallen. Een gemiddeld huishouden van vier personen gebruikt 3.500 kWh.

Daarnaast verkopen we de stroom die we opwekken aan een groene energieleverancier, zoals Greenchoice. De winst die we maken met de verkoop van de stroom verdelen we onder onze leden op basis van het aantal energieaandelen dat een lid bezit. Als inwoner of bedrijf/instelling kan je energie-aandelen in de coöperatie kopen, wanneer we een nieuw project ontwikkelen. Met het kopen van een aandeel ben je automatisch lid van de coöperatie. Je betaalt hiervoor jaarlijks contributie. De voorwaarden voor het lidmaatschap treft u aan onder Statuten.

In deze nieuwe regeling wekt u met één aandeel, voor een periode van 15 jaar gemiddeld 116 kWh per jaar nieuwe duurzame energie op. De kosten van een aandeel bedragen € 125,-. Na de realisatie van het project ontvangt u de BTW terug. Onze verwachting is dat u dit aandeel binnen 8 jaar weer terugverdient. Hierna ga je 7 jaar winst maken, wat uiteindelijk op zo'n 5 a 6 % rendement uitkomt.
Deze terugverdientijd houden we voor alle energie-aandelen aan voor onze bestaande en toekomstige projecten. De subsidie uitkering per energie-aandeel is in de nieuwe regeling vergelijkbaar met de belastingteruggave vanuit de bestaande projecten. Dit is door ons mogelijk gemaakt door een grotere hoeveelheid kWh per energie-aandeel toe te wijzen. (116 kWh versus 102,5 kWh per energie-aandeel in de oude regeling).

Meer over de nieuwe regeling, investeren in lokale duurzame energie, kunt u vinden op onze site op Postcoderoosregeling (SCE) vanaf 2021.

Meer informatie over de postcoderoos regeling tot 1 april 2021, jouw zonne-energie opwekken op andermans dak, kun je vinden op onze site op Postcoderoosregeling tot april 2021

Interne verkoop van bestaande energie-aandelen
Als je interesse hebt om aangeboden energie-aandelen over te nemen, geef dit aan via: Inschrijving voor interne verkoop.

Toekomstige daken, en projecten

Nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking
Per 1 april 2021 is de nieuwe postcoderoosregeling in gebruik genomen en vallen alle nieuw op te starten projecten onder deze regeling.
Ons eerste project met deze nieuwe subsidie regeling is het project Campo, wat we samen met de bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout hebben opgezet.
We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen en definieve inschrijvingen voor het project Sint Janshof. Vandaar dat we tijdelijk de voorinschrijving pagina niet beschikbaar stellen.

2022/2023 Project Sint Janshof

In samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn we voornemens om het gebouw van de Uitvaartcentrum Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp te voorzien van zonnepanelen. Het dak is stevig genoeg om hierop voldoende zonnepanelen te kunnen plaatsen. Het project zal gebruik maken van de nieuwe postcoderoosregeling, de ‘Subsidie Collectieve Energieopwekking’ (SCE regeling). In 2022 is reeds de intentie verklaring getekend en het businessplan door de leden goedgekeurd. Echter vervolgens gingen de systeemprijzen in 2022 hard omhoog. We konden toen geen passende offerte uit de markt krijgen. Een voordeel is dat de SCE regeling van dit jaar, 2023 gunstiger is dan het voorgaande jaar. Het project heeft in 2023 wel extra doorlooptijd opgelopen, maar ondertussen is de SCE-2023 aangevraagd. De offertes om het project te realiseren zijn binnen en Stedin heeft ook een positief signaal afgegeven. We hebben de informatiebrochure opgesteld en aan de voorinschrijvers verstuurd. Na de Webinar krijgen de voorinschrijvers als eersten de mogelijkheid om zich definitief in te inschrijving.

2021 Project Campo International

Het nieuwe bedrijfspand van Campo International BV in Nootdorp is volledig duurzaaam opgezet en bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout was opzoek naar een dak. Oplevering van het bedrijfspand vond plaats juni 2021. De zonne-energie installatie op het dak bevindt zich nog in test fase.
Lees alles over dit opvolgende project Projecten – Campo International 2021.

2020 Project Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn

Met familie Gravesteyn hebben we een intentie verklaring afgesloten om een schuurdak te mogen beleggen met zonnepanelen.
Lees hier meer over op Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn.

2020 Project Harry Wubben Flowers II

In Harry Wubben hebben we een dak eigenaar gevonden die bereid is zijn dak beschikbaar te stellen aan onze energiecoöperatie. Zijn dak is nu voorzien van een zonne-energie installatie met 600 panelen, maar er is nog ruimte voor een tweede project.
Lees alles over dit opvolgende project Project Harry Wubben Flowers 2.

2019 Project Harry Wubben Flowers I

In Harry Wubben hebben we een dakeigenaar gevonden die bereid is zijn dak beschikbaar te stellen aan onze energiecoöperatie. Zijn dak is nu voorzien van een zonne-energie installatie met 600 panelen, doormiddel van inleg van onze leden.
Lees alles over het project Harry Wubben Flowers en bekijk de productie op onze overzicht installaties pagina.

Energie coöperaties in de omgeving

Wij doen dit niet alleen in Nederland, er zijn enorm veel soortgelijke lokale initiatieven. Kijk bijvoorbeeld in onze omgeving: