Familie Gravesteyn, vierde generatie melkveehouders aan de Oude Leedeweg in Pijnacker.
Het biologisch melkveebedrijf telt 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee gehouden op 65 hectare weiland.

Naast de produktie van Biologische melk vinden zij het een uitdaging om in contact te staan met de maatschappij middels diverse open dagen, schoolklas bezoeken en ook een Rustpunt welke in mei 2018 is geopend!
Het bedrijf doet actief aan weidevogelbeheer. Via Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert is er een pakket afgesloten waarbij het graslandbeheer aanpassen aan de aanwezige broedvogels, maar ook het beheer aantrekkelijk maken voor de hervesting van broedvogels.

Lees meer op hun eigen website Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn.
En de link naar facebook: Facebook Biologisch melkveebedrijf Gravesteyn

Het beschikbaar gestelde dak
Het melkveehouderij Gravesteyn is bereid haar dak beschikbaar te stellen aan de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. Het betreft het omkaderde dak in het figuur hieronder.
Deze mag volledig volgelegd worden met zonnepanelen, er is voldoende ruimte voor zo'n 250 panelen met een standaard afmeting. In de informatie brochure zullen we het project en verwachte opbrengst verder specificeren.

3 juli 2020, foto Sjaak Oudshoorn

Het beschikbaar gestelde dak
Het melkveehouderij Gravesteyn is bereid haar dak beschikbaar te stellen aan de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. Het betreft het omkaderde dak in het figuur hieronder.
Deze mag volledig volgelegd worden met zonnepanelen, er is voldoende ruimte voor zo'n 182 extra grote panelen. In de informatie brochure is het project en verwachte opbrengst verder gespecificeerd.
Op 3 juli is de intentie verklaring getekend. Sjaak was erbij, maakte de foto en er is een artikel in het AD regionaal geplaatst (zie nieuwsbericht AD regionaal). Medio oktober is de definitieve inschrijving begonnen.

Hieronder de luchtfoto foto van het dak.

Onze informatie brochure met detailinformatie over dit project, de financiering en wat deze voor u kan betekenen vindt via onderstaande link. We verzenden deze ook naar Autoriteit Financiele Markten (AFM).

De realisatie is in de afrondende fase.
Bouwbedrijf E.S. van Venrooij B.V. heeft begin februari de verstevigingen aan de binnenkant afgerond. De voorbereidingen voor de netaansluiting zijn gedaan, de vierde week van maart zijn de panelen panelen gelegd door SolSolutions en is men bezig met het koppelen van de installatie aan het net. Samen met Wil Kemp die de interne aansluiting verzorgt. Streven is om het systeem eind maart operationeel te hebben en vanaf april te oogsten.

Helaas de inschrijving is per 31-maart 2021 gesloten. Er zijn dan ook geen nieuwe aandelen meer te koop.

Een energie-aandeel staat voor een hoeveelheid opgewekte energie, voor dit project per jaar ruim 100 kWh. Dit is mede afhankelijk van het aantal zonuren. Voor dit project hanteren we gedurende 15 jaar minimaal 102,5 kWh/jaar.
De gerealiseerde energie opbrengst wordt verkocht aan een energiemaatschappij. De netto opbrengst samen met de energiebelasting krijgen de investeerders terug.
De prijs is voor onze projecten is gesteld op € 125,- per energie-aandeel. Naar verwachting is een investering in 8-9 jaar terugverdiend.

Voor vragen kunt u terecht bij info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl