De Postcoderoos regeling (fiscale benaming is de Regeling Verlaagd Tarief) is in 2013 geïntroduceerd en in 2016 geupdate. Het is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.
Basis is de wet wetten.nl - Regeling - Wet belastingen op milieugrondslag - BWBR0007168 (overheid.nl)

Samen opwekken, samen profiteren

De Postcoderoos regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de buurt. Deelnemers werken daarbij samen in een coöperatie zijn onderdeel van een VVE. Deze zonparticipaties geven jaarlijks recht op de opbrengst van één zonnepaneel. De panelen in het project zijn namelijk eigendom van de gezamenlijke coöperatie. In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. De hoogte van de investering per zonnepaneel / zonneparticipatie is afhankelijk van de keuzes van de lokale energie coöperatie.

Wat is een postcoderoos

Een Postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven omdat zij -bij deelname- recht hebben op teruggave van de energiebelasting. Voorwaarde is wel dat deze deelnemers op het net aangesloten zijn via een kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 8o Ampère). Dit PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie installatie voor de opwek wordt ingeschreven. Dit 4-cijferige gebied vormt het hart van de roos. Het PostCodeRoos gebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden (die de blaadjes van de roos vormen). Ook wanneer een aangrenzend postcodegebied maar met een klein puntje grenst aan het hart kan het gebied tot de roos gerekend worden. De productie-installatie zelf moet ook in de postcoderoos gesitueerd zijn. Bij verhuizing naar buiten de postcoderoos vervalt het recht op energiebelasting teruggave, maar je kunt wel je participatie overdragen/verkopen aan een ander die binnen de postcoderoos woonachtig is.

Energie belasting teruggave

De energiebelastingvrijstelling vormt het belangrijkste deel van (terug-)verdienmodel voor de deelnemers. In 2017 is dit voordeel per opgewekte kilowattuur (kWh) € 0,1013 exclusief BTW of € 0,1226 inclusief BTW. In 2020 is dit voordeel 0,1182. Het belasting tarief op elektriciteit kan dan ook elk jaar aangepast worden door het kabinet.
Na afloop van een opwekjaar stelt de coöperatie vast hoeveel daadwerkelijk geproduceerde stroom er aan de participatie van elke deelnemer in het project is toe te schrijven. De coöperatie stuurt hierover een verklaring naar elk van de deelnemers in het project en naar diens energieleverancier. Zodat de energieleverancier het jaarlijkse belastingvoordeel met hun kan verrekenen of via een credit nota kan uitkeren. Je kunt niet meer belasting terug krijgen dan het aantal kWh je ook daadwerkelijk gebruikt hebt, met een maximum van 10.000 kWh op jaarbasis.

Winstuitkering vanuit verkochte energie

De productie installatie dient niet alleen van de coöperatie te zijn en ook is er een Recht van Opstal nodig om aan te tonen dat de coöperatie op die locatie de installatie mag hebben staan. Het is verder geheel aan de coöperatie hoe om te gaan met de inkomsten verkregen uit de verkoop van de opgewekte duurzame energie.
Na 15 jaar vervalt de belasting teruggave. Economische levensduur van de installatie kan langer zijn. Het is aan de coöperatie wat te doen met de installatie na deze 15 jaar, als er geen belasting teruggave meer is. De belasting teruggave vormt veruit het grootste deel van inkomsten/verdienmodel voor de leden van de coöperatie.

Verhuizen en overdraagbaarheid

Je kunt alleen aan een project meedoen als jij, en en je energie aansluiting binnen de opgegeven postcoderoos ligt. Verhuis je buiten de gemeente, maar toch naar een aangrenzende postcode die in de postcoderoos valt, dan kun je je aandelen gewoon behouden en krijg je je energiebelasting terug via je energiemaatschappij.
Je kunt aandelen via de energiecoöperatie overdragen/verkopen aan andere leden (of personen die dan lid worden). Bijvoorbeeld iemand die bij ons is ingeschreven als voorinschrijver, bestaand lid of de nieuwe eigenaar van je pand.