Hoe werkt de Energiecoöperatie?

Als energiecoöperatie starten we met zonne-energieprojecten op basis van de Postcoderoosregeling.
In het kort komt deze overheidsregeling erop neer dat inwoners en bedrijven gezamenlijk via de coöperatie investeren in duurzame energie. In ruil daarvoor krijgen deelnemers jaarlijks, gedurende 15 jaar, een vrijstelling van de energiebelasting van een deel het eigen verbruik. Hiervoor geldt een limiet van 10.000 kWh. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt ca. 3600 kWh.
Daarnaast verdelen we de opbrengsten van de energie-installaties met alle deelnemers in de coöperatie. Als inwoner of bedrijf/instelling kan je een zonneaandeel in de coöperatie kopen. Daarmee ben je automatisch lid van de coöperatie. Je betaalt hiervoor jaarlijks contributie. De voorwaarden voor het lidmaatschap treft u aan onder Statuten.
Er kunnen zonneaandelen worden gekocht, zodra we een project hebben waarop u kunt inschrijven. Wij zijn druk bezig met het werven van daken.

Visie Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is een samenwerkingsverband van burgers om lokaal duurzame energie op te wekken. Vanuit een maatschappelijke vraag leveren wij een bijdrage aan de verduurzaming van Pijnacker-Nootdorp. Wij willen dat zowel de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, alsook instellingen en het bedrijfsleven een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Daarom willen we aan alle partijen een aanbod doen. Naast de bijdrage aan de verduurzaming van de lokale energiebehoefte worden het bedrijfsleven en burgers hechter met elkaar verweven. Met als gezamenlijk doel een duurzamere leefomgeving. Mooi toch?

Waarom een Energiecoöperatie?

In 2015 hebben 194 landen het akkoord van Parijs ondertekend. Dit akkoord stelt dat de aarde maximaal met 2°C mag opwarmen om de gevolgen van klimaatverandering voor de mens en de natuur te kunnen overzien. Het doel is om de aarde niet meer dan 1,5° te laten opwarmen. Nederland heeft ook het Parijsakkoord ondertekend. Het is alom bekend dat Nederland achterloopt bij het halen van haar eigen duurzaamheiddoelstellingen. Iedereen moet dus een bijdrage leveren. Om aan deze doelstelling bij te dragen, willen wij lokale en duurzame energieprojecten opstarten. Met zonnepanelen is het gemakkelijk om duurzame energie op te wekken. Wij zien kansen om projecten te starten samen met inwoners, instellingen en bedrijven die willen investeren in duurzame energie.

De coöperatieve benadering

We hebben een coöperatieve benadering. Solidariteit is voor ons een belangrijke kernwaarde. Wij vinden het van belang dat ieder lid van de energiecoöperatie een gelijke stem heeft. Dit ongeacht hoeveel zonneaandelen iemand heeft. Ook maakt het niet uit in welk project je deelneemt. Wij opereren ook als één coöperatie en je krijgt allemaal evenveel per zonneaandeel terug.