Hoe werkt de Energiecoöperatie?

Als energiecoöperatie werken we met zonne-energieprojecten op basis van de vroegere Postcoderoos regeling en de huidige Subsidieregeling Coöperatieve Energie-opwekking (SCE). Lees meer hierover op de site hier opgewekt: SCE regeling.
In het kort komt deze overheidsregeling erop neer dat inwoners en bedrijven gezamenlijk investeren in duurzame energie. Voor projecten in de regeling van voor 1 april 2021 krijgen de deelnemers daarvoor jaarlijks, gedurende 15 jaar, een vrijstelling van de energiebelasting. Deze vrijstelling geldt over je eigen elektriciteitsverbruik met een limiet van 10.000 kWh. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt ca. 3600 kWh.
Vanaf 1 april 2021 geldt de nieuwe subsidie regeling SCE, deze is tot 10.000 kWh per deelnemer met minimaal 5 deelnemers per project. Voor deelname moet je initieel in de postcoderoos wonen, je mag later met behoud van subsidie verhuizen buiten de roos. De ontvangen subsidie per kWh, krijgt de deelnemer.
Daarnaast verdelen we de opbrengsten van de energie-installaties met alle deelnemers in de coöperatie. Als inwoner of bedrijf/instelling kan je een energie-aandeel in de coöperatie kopen. Daarmee ben je automatisch lid van de coöperatie en deel je mee in de winst uit de verkochte energie. Je betaalt hiervoor jaarlijks contributie. De voorwaarden voor het lidmaatschap treft u aan onder Statuten en ons HuisHoudelijk reglement.
Er kunnen energie-aandelen worden gekocht, zodra we een project hebben waarop u kunt inschrijven. Wij zijn druk bezig met het werven van daken.

Visie Energiecoöperatie

De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is een samenwerkingsverband van burgers om lokaal duurzame energie op te wekken. Vanuit een maatschappelijke vraag leveren wij een bijdrage aan de verduurzaming van Pijnacker-Nootdorp. Wij willen dat zowel de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, alsook instellingen en het bedrijfsleven een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Daarom willen we aan alle partijen een aanbod doen. Naast de bijdrage aan de verduurzaming van de lokale energiebehoefte worden het bedrijfsleven en burgers hechter met elkaar verweven. Met als gezamenlijk doel een duurzamere leefomgeving. Mooi toch?

De coöperatieve benadering

We hebben een coöperatieve benadering. Solidariteit is voor ons een belangrijke kernwaarde. Wij vinden het van belang dat ieder lid van de energiecoöperatie een gelijke stem heeft. Dit ongeacht hoeveel energie-aandelen iemand heeft. Ook maakt het niet uit in welk project je deelneemt. Wij opereren ook als één coöperatie en je krijgt allemaal evenveel per energie-aandeel terug.

Voor projecten vanaf 1 April 2021 (getoonde bedragen zijn indicatief voor projecten gestart in 2021)

Waarom een Energiecoöperatie?

In 2015 hebben 194 landen het akkoord van Parijs ondertekend. Dit akkoord stelt dat de aarde maximaal met 2°C mag opwarmen om de gevolgen van klimaatverandering voor de mens en de natuur te kunnen overzien. Het doel is om de aarde niet meer dan 1,5° te laten opwarmen. Nederland heeft ook het Parijsakkoord ondertekend. Het is alom bekend dat Nederland achterloopt bij het halen van haar eigen duurzaamheiddoelstellingen. Iedereen moet dus een bijdrage leveren. Om aan deze doelstelling bij te dragen, willen wij lokale en duurzame energieprojecten opstarten. Met zonnepanelen is het gemakkelijk om duurzame energie op te wekken. Ook onze gemeente heeft moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze wil gaan opwekken en wat ze beschikbaar kan stellen aan grondgebied ervoor. Wij zien kansen om projecten te starten samen met inwoners, instellingen en bedrijven die willen investeren in duurzame energie.

Partner Greenchoice

Als energiecoöperatie hebben we de wens de lokale leefomgeving te verduurzamen. Dit kunnen we echter niet alleen. Zo hebben we ruimte nodig om energie op te wekken en een netwerk om deze opgewekte energie aan te leveren/verkopen. De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is hierom een partnerschap aangegaan met de energieleverancier Greenchoice. Deze energieleverancier koopt uitsluitend groene energie in en levert deze aan haar afnemers.

Greenchoice ondersteunt de energiecoöperatie door een goede prijs prijs te geven voor de duurzame energie die wij leveren. Eveneens biedt zij de energiecoöperatie een kleine bonus aan voor iedereen die zowel klant is van Greenchoice als lid is van onze coöperatie. Wij gebruiken deze bonus om de betreffende leden vrij te stellen van contributie. Hiervoor heeft Greenchoice een aparte overstap pagina gemaakt, zie: Overstappagina Greenchoice.