Zelf energie opwekken levert financieel voordeel. Maar er is ook nog een ander aspect: het maakt je bewuster in de omgang met energie. Bovendien draag je bij aan het bereiken van een schonere omgeving en duurzame wereld.
We willen een echte coöperatie zijn waarin we de kosten en opbrengsten met elkaar delen. Omdat niet elk dak hetzelfde is, levert ook niet elk dak hetzelfde rendement op. Hierin willen we dus geen onderscheid maken. We hanteren voor onze zonneaandelen een vaste all-in prijs van 125 euro incl. BTW per aandeel. Wij verwachten dat we per aandeel ongeveer 102,5 - 125 kWh kunnen opwekken per aandeel. In de afgelopen jaren zijn namelijk de projectkosten en daarmee de kWh prijs lager geworden, mede hogere rendementen van de zonnepanelen. Verwachting is dat dit getal in de toekomst verder zal stijgen. Voor inschatting energie gebruik per huishouden: een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt ca. +/- 3600 kWh. Een privé auto waarmee zo'n kleine 15.000 km per jaar wordt gereden: +/-2500 kWh. In een modern geisoleerd rijtjes-huis een warmte pomp, inclusief koeling: +/- 3000 kWh.
We kunnen een project starten als we duidelijkheid hebben over een aantal zaken. Zo moet voor het dak een sterkteberekening worden gemaakt en een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar. Verder hebben we offertes nodig voor het installeren en aanschaffen van de zonnepanelen en de kosten van de aansluiting. Ook is er goedkeuring van de belastingdienst nodig. En natuurlijk moeten er voldoende inschrijvingen zijn voor het complete project. Hierna kan met het project worden gestart. De kosten die gemoeid zijn met dit onderzoek zijn gedekt vanuit de coöperatie.
De coöperatie financiert een project door de inleg van de leden. Een zonneaandeel is gebaseerd op de gehele kostprijs van de installatie. Een project kan niet eerder van start gaan dan dat het gehele project door de leden is gefinancierd. De leden betalen vooraf aan de coöperatie, zodat de coöperatie ook de rekeningen kan betalen van de leveranciers.
Wij houden er nu rekening mee dat de terugverdientijd van de inleg als particulier ligt tussen de 8 en 10 jaar. Wij kunnen dit nu nog niet exact aangeven, omdat wij nog niet alle kosten en opbrengsten voor ons eerste project inzichtelijk hebben. De deze 8-10 jaar is wel wat de meeste energiecoöperaties aanhouden. Vanuit het resultaat van de coöperatie met het opwekken van elektriciteit en de teruggave van de energiebelasting per kWh voor projecten van voor april 2021 (12,6 cent per kWh in 2018, 11,4 cent per kWh in 2021). Of vanuit het resultaat van de coöperatie met het opwekken van elektriciteit en de subsidie minus marktprijs per kWh voor projecten na april 2021 (14,5 - marktprijs voor het realisatie jaar 2021). Wij verkopen de duurzaam opgewekte energie aan een energieleverancier. De netto opbrengst maken wij over aan de leden. Conclusie: door de looptijd van 15 jaar heb je naast een investering in duurzame energie ook een interessant financieel voordeel.
De teruggave van de energie subsidie loopt via de energie-administratie van Certiq en de instantie RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Certiq levert levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij RvO. De uitbetaling van de subsidie wordt per installatie gedaan aan de energiecoöperatie. Je ontvangt dan via de coöperatie de subsidie over de elektriciteit die jij binnen het project hebt opwekt. Dit naar ratio van het jouw totale zonne-energieaandeel in het het project. Hoeveel zonne-energieaandelen je maximaal in een project kunt bezitten is project afhankelijk, maar er is een absolute maximum van 10.000 kWh. Onafhankelijk van hoeveel je zelf gebruikt.
Als je binnen Nederland verhuist, kun je gewoon lid blijven. Je dient dan een adreswijziging aan ons door te geven. Wij zijn namelijk verplicht een correcte en actuele ledenlijst bij te houden, ten behoeve van je korting op de energiebelasting. Dus de enige eis is dat je bij het kopen van de energie-aandelen woonachtig bent binnen de postcoderoos.
Nee, dat is in deze regeling niet van belang.
We gaan ervan uit dat je het zonneaandeel 15 jaar behoudt. Je mag jouw zonneaandelen doorverkopen. De koper moet ook lid zijn of worden van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp en heeft alleen recht op subsidie vanaf het moment dat hij woonachtig is in de postcoderoos. De coöperatie stelt een tabel op met opbrengst- en waardevermindering naar gelang de tijd dat de panelen in gebruik zijn geweest. Deze kunnen koper en verkoper gebruiken om een redelijke koopsom te bepalen. De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp kan eventueel ondersteunen in de verkoop van de zonneaandelen.
Als je zonneaandelen bij de energiecoöperatie hebt, ben je ook lid. Jaarlijks betaal je € 10,- als contributie voor je lidmaatschap. Dit is ongeacht het aantal zonneaandelen dat je aanschaft. Hiermee zijn de vaste kosten van de coöperatie gedekt.
Er valt te denken aan schade door weersinvloeden, vandalisme of andere risico’s. Wij nemen als energiecoöperatie voorzorgsmaatregelen, verrichten onderzoek en verzekeren de installaties. Bij faillissement zijn de leden van de coöperatie uitgesloten.
Het mooie van onze gemeente is dat elk huishouden of bedrijf binnen Pijnacker-Nootdorp kan aansluiten bij energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp en intekenen op zonneaandelen. Alle postcodegebieden in de gemeente vallen binnen de systematiek van de Postcoderoosregeling.
Als Energiecoöperatie zijn we een partnerschap aangegaan met de enerigeleverancier Greenchoice. Greenchoice heeft het overstappen makkelijk gemaakt met een overstappagina voor leden van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp, zie:  Overstappagina Greenchoice. Door over te stappen naar Greenchoice hoeft u geen contributie meer aan de energiecoöperatie te betalen, sinds Greenchoice deze voor u betaald. Ben je geen lid, dan kun je bij Greenchoice ook duurzame stroom van een nabij gelegen installatie afnemen, zie Energie dichtbij Greenchoice.
We zijn vrijwilligers met een hart voor duurzaamheid. We hebben hard gewerkt om dit eerste grote project voor de inwoners voor Pijnacker-Nootdorp mogelijk te maken, en succes daarin steunt ons het werk voort te zetten. We willen meer daken van zonnepanelen voorzien, en andere projecten starten om onze gezamenlijke omgeving duurzamer te maken.
Je stroom gaat het elektriciteitsnet in en wordt opgenomen door willekeurige gebruikers. Het is natuurlijk niet zo dat de energie van jouw zonneaandeel naar jouw huis gaat. Zonne-, kern-, kolen- en gascentrale-energie, het gaat allemaal door elkaar naar de verbruikers. Maar wat jouw paneel wèl doet, is het aandeel zonne-energie in het totale pakket verhogen en dus vergroenen. Waardoor er minder milieubelastende stroom nodig is!
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp financieel ondersteund bij de oprichting. Ze ziet het als een zaak van algemeen belang en onze energiecoöperatie helpt de gemeente bij het verwezenlijken van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Ja natuurlijk kan dat. Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die bereid zijn om mee te werken aan het verduurzamen van onze nabije omgeving. Neem gerust met ons contact op en geef aan wat jij graag zou willen doen en waar je kracht ligt.
Het is onze bedoeling is om regelmatig nieuwe projecten op te zetten. Voor elk nieuw project onder de Postcoderoosregeling geldt dezelfde werkwijze en opnieuw de wettelijke termijn (15 jaar) voor de desbetreffende aandelen in de zonne-energie. Kortom, na verloop van tijd kun je je opnieuw inschrijven voor 1 of meerdere zonneaandelen in een nieuw project met een nieuwe termijn. Of zonne-aandelen overnemen van een ander lid. Een mogelijke uitbreiding blijft interessant.
Sinds april 2021 is de nieuwe postcoderoosregeling van kracht. De voorgaande regeling, fiscale regeling verlaagd tarief was gebaseerd op energie-belasting teruggave en had enkele specifieke regelementen ten opzicht van de nieuwe regeling.
De teruggave van de energiebelasting loopt via je eigen energieleverancier. De energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij je energieleverancier. De energieleverancier verrekent dit met jou. Je krijgt alleen de energiebelasting terug over de elektriciteit die je zelf hebt verbruikt. We geven dan ook het advies om niet meer zonneaandelen te nemen dan dat voor je eigen verbruik nodig is.
Als je binnen de postcoderoos verhuist, kun je gewoon lid blijven. Je dient dan een adreswijziging aan ons door te geven. Wij zijn namelijk verplicht een correcte en actuele ledenlijst bij te houden, ten behoeve van je korting op de energiebelasting. Verhuis je naar een locatie buiten de postcoderoos, dan kan je geen aanspraak meer maken op de teruggave van de energiebelasting. Je kunt jouw lidmaatschap bijvoorbeeld overdragen aan de nieuwe eigenaar van jouw huis of aan een andere woonachtige binnen de postcoderoos. Wij zullen je ondersteunen bij de doorverkoop van jouw lidmaatschap aan een nieuw lid. De coöperatie koopt echter geen aandelen terug. Met de overgang naar de nieuwe regeling zijn er enkele additionele regels bijgekomen, wij kunnen je hierover informeren.
Nee dat hoeft niet persé. Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. Er zijn al diverse energieleveranciers die hieraan meewerken: Qurrent, Pure Energie, Eneco, Greenchoice, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon. We raden wel aan om dit van tevoren na te vragen bij je energieleverancier.
We gaan ervan uit dat je het zonneaandeel 15 jaar behoudt. Mocht je het recht op teruggave van energiebelasting verliezen door bijvoorbeeld verhuizing buiten het postcoderoos-gebied, mag je jouw zonneaandelen doorverkopen. De koper moet ook lid zijn of worden van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. De coöperatie stelt een tabel op met opbrengst- en waardevermindering naar gelang de tijd dat de panelen in gebruik zijn geweest. Deze kunnen koper en verkoper gebruiken om een redelijke koopsom te bepalen. De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp kan eventueel ondersteunen in de verkoop van de zonneaandelen.