Zelf energie opwekken levert financieel voordeel. Maar er is ook nog een ander aspect: het maakt je bewuster in de omgang met energie. Bovendien draag je bij aan het bereiken van een schonere omgeving en duurzame wereld.
We willen een echte coöperatie zijn waarin we de kosten en opbrengsten met elkaar delen. Omdat niet elk dak hetzelfde is, levert ook niet elk dak hetzelfde rendement op. Hierin willen we dus geen onderscheid maken. We hanteren voor onze zonneaandelen een vaste all-in prijs van 125 euro incl. BTW per aandeel. Wij verwachten dat we per aandeel ongeveer 85 kWh kunnen opwekken. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt ca. 3600 kWh.
We kunnen een project starten als we duidelijkheid hebben over een aantal zaken. Zo moet voor het dak een sterkteberekening worden gemaakt en een overeenkomst worden gesloten met de eigenaar. Verder hebben we offertes nodig voor het installeren en aanschaffen van de zonnepanelen en de kosten van de aansluiting. Ook is er goedkeuring van de belastingdienst nodig. En natuurlijk moeten er voldoende inschrijvingen zijn voor het complete project. Hierna kan met het project worden gestart. De kosten die gemoeid zijn met dit onderzoek zijn gedekt vanuit de coöperatie.
De coöperatie financiert een project door de inleg van de leden. Een zonneaandeel is gebaseerd op de gehele kostprijs van de installatie. Een project kan niet eerder van start gaan dan dat het gehele project door de leden is gefinancierd. De leden betalen vooraf aan de coöperatie, zodat de coöperatie ook de rekeningen kan betalen van de leveranciers.
Wij houden er nu rekening mee dat de terugverdientijd van de inleg als particulier ligt tussen de 8 en 10 jaar. Wij kunnen dit nu nog niet exact aangeven, omdat wij nog niet alle kosten en opbrengsten voor ons eerste project inzichtelijk hebben. De deze 8-10 jaar is wel wat de meeste energiecoöperaties aanhouden. De inkomsten komen uit het opwekken van elektriciteit en de teruggave van de energiebelasting (12,6 cent per kWh in 2018). Wij verkopen de duurzaam opgewekte energie aan een energieleverancier. De opbrengst daarvan maken wij over aan de leden. Conclusie: door de looptijd van 15 jaar heb je naast een investering in duurzame energie ook een interessant financieel voordeel.
De teruggave van de energiebelasting loopt via je eigen energieleverancier. De energiecoöperatie levert elk jaar een overzicht van de opgewekte hoeveelheid elektriciteit aan bij je energieleverancier. De energieleverancier verrekent dit met jou. Je krijgt alleen de energiebelasting terug over de elektriciteit die je zelf hebt verbruikt. We geven dan ook het advies om niet meer zonneaandelen te nemen dan dat voor je eigen verbruik nodig is.
Als je zonneaandelen bij de energiecoöperatie hebt, ben je ook lid. Jaarlijks betaal je € 10,- als contributie voor je lidmaatschap. Dit is ongeacht het aantal zonneaandelen dat je aanschaft. Hiermee zijn de vaste kosten van de coöperatie gedekt.
Als je binnen de postcoderoos verhuist, kun je gewoon lid blijven. Je dient dan een adreswijziging aan ons door te geven. Wij zijn namelijk verplicht een correcte en actuele ledenlijst bij te houden, ten behoeve van je korting op de energiebelasting. Verhuis je naar een locatie buiten de postcoderoos, dan kan je geen aanspraak meer maken op de teruggave van de energiebelasting. Je kunt jouw lidmaatschap bijvoorbeeld overdragen aan de nieuwe eigenaar van jouw huis of aan een andere woonachtige binnen de postcoderoos. Wij zullen je ondersteunen bij de doorverkoop van jouw lidmaatschap aan een nieuw lid. De coöperatie koopt echter geen aandelen terug.
Er valt te denken aan schade door weersinvloeden, vandalisme of andere risico’s. Wij nemen als energiecoöperatie voorzorgsmaatregelen, verrichten onderzoek en verzekeren de installaties. Bij faillissement zijn de leden van de coöperatie uitgesloten.
Het mooie van onze gemeente is dat elk huishouden of bedrijf binnen Pijnacker-Nootdorp kan aansluiten bij energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp en intekenen op zonneaandelen. Alle postcodegebieden in de gemeente vallen binnen de systematiek van de Postcoderoosregeling.
Nee dat hoeft niet persé. Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp maakt een afspraak met een energieleverancier, dat zíj voor de verrekening zorgt van de teruggave energiebelasting in de Postcoderoosregeling. Er zijn al diverse energieleveranciers die hieraan meewerken: Qurrent, Pure Energie, Eneco, Greenchoice, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon. We raden wel aan om dit van tevoren na te vragen bij je energieleverancier.
We gaan ervan uit dat je het zonneaandeel 15 jaar behoudt. Mocht je het recht op teruggave van energiebelasting verliezen door bijvoorbeeld verhuizing buiten het postcoderoos-gebied, mag je jouw zonneaandelen doorverkopen. De koper moet ook lid zijn of worden van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. De coöperatie stelt een tabel op met opbrengst- en waardevermindering naar gelang de tijd dat de panelen in gebruik zijn geweest. Deze kunnen koper en verkoper gebruiken om een redelijke koopsom te bepalen. De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp kan eventueel ondersteunen in de verkoop van de zonneaandelen.
We zijn vrijwilligers met een hart voor duurzaamheid. We hebben hard gewerkt om dit eerste grote project voor de inwoners voor Pijnacker-Nootdorp mogelijk te maken, en succes daarin steunt ons het werk voort te zetten. We willen meer daken van zonnepanelen voorzien, en andere projecten starten om onze gezamenlijke omgeving duurzamer te maken.
Je stroom gaat het elektriciteitsnet in en wordt opgenomen door willekeurige gebruikers. Het is natuurlijk niet zo dat de energie van jouw zonneaandeel naar jouw huis gaat. Zonne-, kern-, kolen- en gascentrale-energie, het gaat allemaal door elkaar naar de verbruikers. Maar wat jouw paneel wèl doet, is het aandeel zonne-energie in het totale pakket verhogen en dus vergroenen. Waardoor er minder milieubelastende stroom nodig is!
De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp financieel ondersteund bij de oprichting. Ze ziet het als een zaak van algemeen belang en onze energiecoöperatie helpt de gemeente bij het verwezenlijken van de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Ja natuurlijk kan dat. Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die bereid zijn om mee te werken aan het verduurzamen van onze nabije omgeving. Neem gerust met ons contact op en geef aan wat jij graag zou willen doen en waar je kracht ligt.
Het is onze bedoeling is om regelmatig nieuwe projecten op te zetten. Voor elk nieuw project onder de Postcoderoosregeling geldt dezelfde werkwijze en opnieuw de wettelijke termijn (15 jaar) voor de desbetreffende aandelen in de zonne-energie. Kortom, na verloop van tijd kun je je opnieuw inschrijven voor 1 of meerdere zonneaandelen in een nieuw project met een nieuwe termijn. Een mogelijke uitbreiding blijft interessant, zolang je onder je eigen jaarlijkse elektriciteitsverbruik blijft.