In samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het dak van het uitvaartcentrum Sint Janshof Pijnacker-Nootdorp voorzien van zonnepanelen.
Het pand is gelegen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof. Het dagelijks beheer van het uitvaartcentrum is ondergebracht bij De Laatste Eer te Delft.

Het project valt onder de postcoderoosregeling, wat staat voor duurzame, regionale energie opwekking. Bij de Postcoderoosregeling heeft ieder project een wettelijke looptijd van 15 jaar. Voor dit project geldt de regeling en bedragen van Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 2023, afgekort SCE 2023. In de subsidie regeling zijn het niet de energieleveranciers die de energiebelasting teruggeven, maar zal de subsidie-uitkering verlopen via de Energiecoöperatie. De nieuwe regeling is om lokaal, met rendement te kunnen investeren in duurzame energie. Gedurende die 15 jaar behoud je je subsidie rechten, ook als je verhuist naar buiten de regio. Zie ook Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Na uitkomen van de informatiebrochure volgde een webinar waarna de voorinschrijvers ook als eersten zich definitief konden inschrijven op het project.
De informatiebrochure geeft alle informatie over het project, de financiering en wat deze voor u kan betekenen. We verzenden de brochure ook naar Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Informatiebrochure Sint-janshof

De installatie is begin 2024 opgebouwd door MR Solar, voor operationele gegevens zie Productie installaties.
Het project kende langere doorlooptijden dan gebruikelijk door de corona periode, de markt situatie en netcongestie.
Vanaf het bovenste dak van Sint-Janshof