Het is gelukt, de meters zijn aangesloten en de netaansluiting is een feit.
Het proefdraaien is begonnen, met daadwerkelijke levering aan het net. Duurzame energie met groencertificaten is de bedoeling. We leveren tenslotte 100% duurzame zonne-energie, en daar hoort een garantie van oorsprong bij.
Om te bewijzen dat duurzame energie ook echt duurzaam is, heeft de EU en de overheid een certificatensysteem ontwikkeld. Dit zijn de zogenaamde groencertificaten. Als een energieproducent voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit, ontvangt de producent hiervoor groencertificaten. Onafhankelijke instanties controleren of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet.
Een certificatenbank houdt bij welke producten hoeveel groencertificaten hebben. Deze organisatie heet Certiq. Meer informatie vindt u op de Certiq website.
Aangezien de installatie is aangezet, hebben we de eerste plaatjes van de productie-installatie. Halverwege 4 september is de installatie life gegaan. Tot en met 8 september heeft de installatie al ruim 2 MegaWattHour opgeleverd. Het waren niet echt zonnige dagen.

8 september 2019
Eerste dagen

Let wel, dit zijn niet de overzichten van het meetbedrijf, of de groencertificering. Het project is ook nog niet helemaal afgerond, postcoderoosregeling is ook nog niet gestart, maar de installatie produceert alvast wel duurzame energie aan onze afnemer Greenchoice.

Categorieën: Publicatie