Onze Nedrlandse duurzame energie productie groeit door.
Niet alleen met zon, maar dit jaar ook met wind op zee. Doelstelling van onze overheid is om in 2023 minimaal 4,5GW op zee opgesteld te hebben,
Rijksoverheid.nl windenergie op zee.

Drie nieuwe windmolen parken op zee zullen samen maximaal zo’n 2,1 GW gaan leveren. Dit is nagenoeg een verdubbeling van het huidige opgestelde windvermogen op zee.
– Vattenfall neemt 2 delen van Hollandse kust-Zuid in bedrijf.
Vattenfall windpark. 139 windturbines van 11MW. Aangesloten op trafoplatformen Alpha en Beta, elk met een capaciteit van 700 MW.
– CrossWind (Shell/Eneco) neemt dit jaar locatie Hollandse kust Noord in gebruik.
Crosswind windpark Hkn. 69 wind turbines van 11 MW. Aangesloten op trafoplatform HKN.

Ons gemiddelde elektriciteit afname is in de orde van 14 GW. Met zon en wind samen, gaan we hier nu steeds vaker overeen. De hoogste piek duurzame energie is tot nu toe iets boven de 20GW. Op zonnige en winderige dagen moeten er dan ook heel wat machines, apparaten en lampen bijgeschakeld worden.

We kunnen deze energie nu nog voornamelijk zelf gebruiken. Maar de handel met het buitenland wordt steeds belangrijker. CBS publiceert dit op maandbasis. Het overzicht loopt iets achter, maar het geeft toch het inzicht dat de Belgen regelmatig veel elektriciteit van ons afnemen. Ook Duitsland en Engeland zijn redelijke afnemers.
We gaan zo van gas exporteur, naar elektriciteit exporteur.
Zie ook CBS Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Of CBS Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen over voorgaande jaren

Uit de CBS data kun je zien dat we de mogelijkheid hebben om redelijk veel elektriciteit aan het buitenland te leveren. Dit via de zogenaamde interconnecties.
Op deze kaart kun je op je PC (groot scherm) de hoogspanningsverbindingen met het buitenland zien en details over de verbinding uitlezen (dubbelklikken op de verbinding) Webkaart hoogspanningsnet.

Wat brengt de toekomst?
De planning van de overheid met wind op zee ziet er dit jaar zo uit:

Categorieën: Publicatie