Hier opgewekt en energie samen web publicatie, 30 januari 2024
Tarieven en wijzigingen voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2024 zijn eind januari bekend gemaakt.
In het kort: het basisbedrag voor zonne-energie daalt van 13,1 cent in 2023 naar 10,9 cent in 2024 voor grootverbruikaansluitingen(15-500kWp), en van 14 cent in 2023 naar 12,4 cent in 2024 voor kleinverbruikaansluitingen (15-100kWp). Daarnaast is er bijgekomen de categorie tot 6MWp op gebouw (8,1 cent), op grond (7 cent) en drijvend op water (8,1 cent). Dit bij terug levering aan het net. De verschillen met wind op land zijn hierdoor niet meer zo groot. Wind op zee heeft het aller laagste basisbedrag is 5,2 cent/kWh bij gemiddelde windsnelheid >8,5m/s.
Dit maakt het weer een uitdaging om een rendabel businessplan op te stellen. De prijs van een zonnepaneel is nu misschien niet zo hoog, maar de aanleg van een geheel systeem is kostbaar geworden.
Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. De SCE opent op 1 maart. Energie samen tarieven 2024 voor zonne-energie

De openstelling is in de tweede kamer op 29 januari bekend gemaakt via de kamerbrief Resultaten SCE-2023 en openstelling SCE-2024.
Het gehele subsidie budget is in 2023 niet uit genut. We hebben in 2023 meegedaan met Sint Janshof onder Zon kleinverbruikersaansluiting >= 15 kW en <=100 kW. In totaal waren er 313 aanvragen voor deze categorie. Het totaal aantal aanvragen was 428, waarvan er nu 370 die in beheer zijn (toewijzing gekregen hebben). Voor 2024 heeft de minister een extra regel toegevoegd: Geen subsidie in periodes met negatieve prijzen Vanwege een recente aanpassing in de staatssteunregels mag geen steun worden uitgekeerd voor periodes waarin de prijzen negatief zijn. Dit geldt ook voor steun in de vorm van de SCE. Ik zal daarom op dit punt een wijziging doorvoeren in de SCE voor nieuwe projecten vanaf de openstellingsronde van 2024. Vanwege uitvoeringstechnische beperkingen wordt een uitzondering wordt gemaakt voor installaties op kleinverbruikersaansluitingen, die een vermogen tot 100 kW hebben.

Categorieën: Media artikel