NOS, overheidssite, 13 februari 2024
Eerste Kamer heeft vandaag besloten over de salderingsregeling.
De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. De Eerste Kamer zet een streep door het plan van demissionair klimaatminister Jetten om deze subsidie vanaf 2025 af te bouwen.
De NOS schrijft Eerste kamer houdt subsidie voor zonnestrom voorlopig in stand.

Daarvoor waren reeds moties en vragen ingediend. Jetten heeft daartoe een kamerbrief geschreven met daarin wat getallen over de verwachte stroomprijs.
aanvullende brief nav plenaire behandeling wetsvoorstel afbouw salderingsregeling
Daar komen we prijs inschatting tegen.
Zo is in de meest recente berekening van Milieu Centraal4 van december 2023 de prognose van de elektriciteitstarieven van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)5 gebruikt. Deze prognose ligt ook ten grondslag aan de Klimaat- en Energieverkenning en vormt daarmee de basis voor de verantwoordingscyclus van de klimaat- en energiedoelen. Volgens deze prognose zal het elektriciteitstarief na 2030 op circa €0,24 per kWh liggen. Zonder energiebelasting en btw komt dit uit op het kale leveringstarief van €0,13 per kWh.

Eneco rekent nu met 12% netbeheerkosten, 56% leveringskosten, 32% overheidsheffingen. Die 56% van Eneco komt redelijk overeen met de 13 cent uit de brief van Jetten. Daarin zit voor een deel energie productie kosten, de inkoopprijs voor de energiemaatschappijen.
Volgens deze raming zou de gemiddelde inkoopprijs voor een energieleverancier op de 8 a 9 cent kunnen liggen. Maar zonne-energie is heel ruim aanwezig in 2030, waardoor er een soort correctie faktor zal gelden. Jetten schrijft in zijn brief:
In dit onderzoek concludeert TNO dat de toekomstige marktwaarde van door zonnepaneelbezitters terug geleverde elektriciteit zo’n 57% van het kale leveringstarief bedraagt. Oftewel 7,4 cent per KWh.
In onze Business cases zijn we altijd voorzichtig geweest en gaan we steeds uit van een lange termijn prijs die ietsje onder de 7 cent per kWh ligt. Dit is dus nog steeds in overeenstemming.

Door inflatie wordt alles duurder, maar blijkbaar duurzame energie niet echt.
Streven van onze overheid: In het Klimaatakkoord is afgesproken om ernaar te streven dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is.
Combineren we de percentages uit de brief, wat is dan de omzet/inkomsten derving bij saldering op basis van die €0,24 per kWh in 2030.
Effect van de salderingsregeling voor de energiemaatschappijen is lastig aan te geven. Echter als de door TNO verwachte inkomsten in de orde liggen van 7 cent per kWh, scheelt dit niet veel ten opzichte van de huidige prijsstelling.
Effect van de saldering voor de overheid is behoorlijk, omdat deze over een steeds groter vermogen belasting inkomsten derving ondervindt.

Categorieën: Media artikel