Onze lopende projecten produceerden weer volop duurzame elektriciteit. In deze warme zomermaanden is dat toch weer een mooie bijdrage aan de lokale elektriciteitsproductie. Afhankelijk van het momentane gebruik, is het energieproductie voor de regio. Maar soms ook een bijdrage voor Nederland en heel soms ook levert Nederland nu ook al volop duurzame stroom aan de omliggende landen. Scheelt uiteindelijk in het opstoken van steenkool en gasvoorraden.
De energieprijzen voor het komende halfjaar lijken nog steeds niet te dalen, soms zelfs weer te stijgen.
Voor de vakantieperiode waren we begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe installatie bij Sint Janshof. Maar de markt was toen niet optimaal voor ons. Nu na de vakantie weer verder.
Maar ook nu zijn er volop signalen over tekorten aan materialen en mankracht. Echter soms ook een lichtpuntje ten aanzien van prijsvorming. Zie bijvoorbeeld: Solar magazine, kostentransport dalen.

Categorieën: Publicatie