Halverwege de maand mei heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden bij Harry Wubben Flowers. Naast de gebruikelijke financiële overzichten, vindt in deze vergadering ook altijd de jaarlijkse vaststelling plaats van het uit te keren bedrag per energie aandeel. Deze uitkering geldt voor alle coöperatie leden. Dus onafhankelijk van het project, oude of nieuwe postcoderegeling, alle energie-aandelen zijn hierbij gelijk, als het project maar in het boekjaar operationeel was geweest (of tijdig in het boekjaar gestart).
Waren in de afgelopen jaren de inkomsten redelijk voorspelbaar, de voorspelling voor het huidige lopende jaar hangt nog helemaal af van de energie prijzen in het tweede helft van dit jaar. Het is en wordt een interessant jaar voor energie levering.
Ook is in de vergadering een goedkeuring gegeven op het businessplan van een nieuw project. We kunnen weer uitbreiden. Binnenkort meer hierover op de site.

Categorieën: Publicatie