Kabinet en de toekomst van de salderingsregeling
Eind april zijn er door minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staatsecretaris Snel van Financiën enkele belangrijke uitspraken gedaan over de salderingsregeling en de daaraan verwante postcoderoosregeling. Het kabinet vindt het belangrijk dat individuele huishoudens en energiecoöperaties worden ondersteund in het realiseren van hun eigen duurzame energieproductie.
De salderingsregeling voor kleingebruikers zal worden versoberd in 2022. Momenteel mag je op jaarbasis alle stroom die je zelf aan het net levert van het eigen energiegebruik aftrekken. Voor investeringen in eigen zonnepanelen na 2022, is de verwachting dat de terugverdientijd met de nieuwe salderingsregeling boven de 7 jaar zal uitkomen.
Over de zelf opgewekte elektriciteit, die jezelf direct verbruikt of opslaat achter de meter, betaal je geen elektriciteitsprijs, geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie. Dit blijft ook zo. De afbouw van de salderingsregeling geldt namelijk uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd.

Voor huishoudens zonder eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is, zijn er energiecoöperaties die gebruik kunnen maken van de Postcoderoosregeling. Postcoderoosprojecten leveren alleen energie aan het net en er is dus geen sprake van eigen gebruik voor de meter. De postcoderoosregeling voor een project geldt voor 15 jaar en is onherroepbaar. Het kabinet stelt echter wel dat het van belang blijft om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat huishoudens met de mogelijkheid van zonnepanelen op hun eigen dak, uitwijken naar de Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd. Zo wordt oneigenlijk gebruik van de Postcoderoosregeling voorkomen. Bestaande projecten zullen niet worden aangepast, maar nieuwe projecten kunnen onder een nieuwe regeling komen te vallen.
De gehele brief kun je lezen op: Kamerbrief over omvorming salderen

Categorieën: Publicatie