Op 5 oktober vierden we de officiële ingebruikname van de zonnepaneleninstallatie met onze leden bij Harry Wubben Flowers. Na het welkomstwoord van de dakeigenaar Harry Wubben en voorzitter Matthijs Beke, werd door de eerste leden van de coöperatie de officiële levering verricht van onze duurzaam opgewekte elektriciteit.
Hierna was er nog gelegenheid voor een glaasje, een gesprek en men kon enkele onderdelen bezichtigen.

Categorieën: Publicatie