Onze algemene Ledenvergadering is dit jaar gehouden op 3 juli bij Harry Wubben Flowers.
Vanwege de corona maatregelen waren we genoodzaakt deze vergadering in een hybride vorm te houden. Een deel van de leden kon op locatie zijn, de overige aanwezigen konden het digitaal volgen, stemmen en vragen stellen.
Een van de onderwerpen was de uitkeringen van onze gerealiseerde projecten. Als eerste de productie periode van Harry Wubben Flowers I, die gestart was in september 2019.
Daarnaast zijn de projecten Harry Wubben Flowers II en Gravesteyn in het afgelopen jaar (en eerste maanden van dit jaar) gerealiseerd. Beide zijn met een positief saldo operationeel geworden.
We hebben voor de deelnemers in deze twee projecten een vergelijkbare initiële projectteruggave kunnen doen, in bedrag per aandeel vergelijkbaar met ons eerste project. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed zijn we met dit resultaat uitermate content.
De afgelopen vakantie weken zijn de desbetreffende project deelnemers geïnformeerd en zijn de bedragen overgemaakt.

Categorieën: Publicatie