Onze algemene ledenvergadering is dit jaar gehouden op 13 april bij Harry Wubben Flowers.
Een van de besproken onderwerpen was de belasting teruggave door de energiemaatschappijen. Dit bij de lopende projecten.
Afgelopen jaar was dit extra complex, mede door de tijdelijke belasting verlaging in 2022. Deze werd per 31-12 weer stop gezet. Doordat de jaarproducties van de installaties ergens in het jaar vallen, wordt zodoende de berekening voor de belasting teruggave complexer en met wat verschillen tussen de diverse energiemaatschappijen.
Uitermate positief was het resultaat over 2022. Deze zal de aankomende weken uitgekeerd worden aan de deelnemers.
Het verkrijgen van gunstige offertes voor ons nieuw dak Sint Janshof, bleek in 2022 niet mogelijk te zijn. Het jaar 2023 biedt meer mogelijkheden, mede omdat we verwachten dat er meer ruimte komt in de agenda’s van de aannemers en het garantie bedrag (overheidssubsidie) in 2023 hoger is dan in 2022

Categorieën: Publicatie