De afgelopen dagen mogen we genieten van vele strak blauwe luchten en op 19 april was het dan zover, onze eerstedag met meer dan 1000kWh!
Een week geleden melde Nu.nl al dat de piekproductie van zonne-installaties steeg tot 5 miljard watt. Ook wij hebben onze bijdrage geleverd, met zo’n 130 duizend Watt rond het middaguur. De geschatte energielevering waar het stuk Zonnepanelen breken records (Nu.nl) over schrijft, is gebasseerd op de site Energieopwek.nl
Deze site, met data mede afkomstig vanuit het TenneT hoogspanningsnet, geeft snel inzicht in hoeveel duurzame energie de verschillende bronnen produceren. En dat is behoorlijk wat, als het hard waait en de zon volop schijnt.
Ook het CBS doet onderzoek naar de hoeveel zonne-energie installaties staan opgesteld en hun vermogen. Zie bijvoorbeeld hun laatste rapport, Groene elektriciteit in stroomversnelling (CBS).
Ook voor de coöperaties zoals wij, zijn er inventarisaties. Dit bijvoorbeeld via hier opgewekt. Zij vermelden in hun rapport over 2019: Coöperaties droegen daaraan bij met collectieve inkoopacties. Eind 2019 is 2% van het totale zonne-energie vermogen gerealiseerd in collectief verband (119 MWp). Zie hiervoor Lokale energie monitor (Hieropgewekt)

Categorieën: Publicatie