Op deze pagina extra informatie uitsluitende bedoeld voor de bestuurders en medewerkers van de energie-coöperatie. dit om een centrale plek te hebben voor het bijhouden van de verschillende (web-)locaties.

Kamer van koophandel
Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp U.A.
KVK 71417095
Kerkweg 1 b, 2641GA Pijnacker
gmail account: energiecooperatiepn

Email adressen eindigend op @energiecooperatiepijnackernootdorp.nl
Algemene email info
Interne admin, updates site administratie
Communicatie met ledenadministratie (econobis) ledenadministratie
Intern, doorsturen bcc naar econobis econobis
Speciale eenmalige communicaties webinar

Overige sites, applicaties. Accountnamen, eerste deel van hun email adres
Facebook energiecooperatiepn
Microsoft outlook teams ecopn
YouTube info
Statuten, reglementen en overige documenten
Statuten: Statuten Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp
Huishoudelijk reglement: HuisHoudelijk reglement Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp
Privacy verklaring: Privacyverklaring
Interne verkoop proces: Interne verkoop energie-aandelen pdf
Interne lijsten op de site, overzicht en definitielijsten
Overzicht voorinschrijvingen Internoverzicht voorinschrijvingen
Overzicht aangeboden voor interne verkoop Overzicht: Aangeboden voor verkoop
Kwartaal overzicht transacties interne verkoop Kwartaaloverzicht transaties
Econobis
Inlog gebruikers portal: ecopn.mijnenergiesamen.nl
Inlog beheerders: ecopn.econobis.nl
Tijdelijke link op de persoonlijke cloud van Marcel Econobis templates (Marcel)
Documentatie Econobis: Alfresco Econobis handleidingen
Controle EAN nummers aansluitingen: EAN-postcode book voor huis aansluitingen
Afnemer(s) van onze stroom
Greenchoice dossier.greenchoice.nl
Monitoring sites
SMA omvormers www.sunnyportal.com
SolarEdge www.monitoring.solaredge.com
Tenergy portal, datalevering groot aansluiting HWF-1 www.services.tenergy.nl
Meetbedrijf groot aansluiting HWF-1 www.fudura.nl
Diverse sites gebruikt voor realisatie van installaties
Aanvraag nieuwe aansluiting www.MijnAansluiting.nl
Aanmelden terugleverinstallatie www.energieleveren.nl
Registratie energilevering, GarantiesVanOorsprong www.certiq.nl
Email bij problemen met stedin.net tav. aanlevering data Certiq fm_sdeservicedesk