Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is een onafhankelijke energiecoöperatie zonder winstoogmerk, door en voor Pijnacker-Nootdorp. Via onze website bieden wij enkele diensten aan. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met die persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken en bewaren we daarom zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp mogelijk van je verzamelt en met welk doel. En uiteraard ook hoe we daarmee omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als je de website van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit is nodig om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals lidmaatschap, verhuizen, overstappen van energieleverancier, het kopen van paneeldelen of het ontvangen van nieuwsbrieven. Voorbeelden van persoonsgegevens die Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp kan verwerken:

– je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– je telefoonnummer
– je e-mailadres
– je IP-adres
– je bankrekeningnummer

Waarom heeft Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp die gegevens nodig?

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen en om zijn diensten te verlenen. Soms moeten we hiervoor nadere of extra informatie bij je opvragen om een dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Ook kan Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp leden benaderen over activiteiten van of voor de coöperatie.

Hoe lang bewaart Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp gegevens?

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen dienst wordt geleverd, bijvoorbeeld als je geen lid van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp meer bent.

Delen met anderen

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo moeten we in het geval van overstappen van energieleverancier via Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp jouw gegevens doorgeven aan de nieuwe energieleverancier om de overstap mogelijk te maken. De Belastingdienst ontvangt van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp een lijst van deelnemers aan een collectief zonne-energie project i.v.m. de Postcoderoos-regeling. Gegevens van paneeldelers worden doorgegeven aan de coöperatie die eigenaar is van het betreffende collectieve zonne-energie project (waarvan een lid mede-eigenaar is). Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Data websitebezoek

Op de website van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl. Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Datalekprotocol

We proberen zo min mogelijk gegevens vast te houden en deze goed te beschremen. In geval er toch iets mis gaat, hanteert Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van incidenten: bij een beveiligingsincident type datalek, worden de betrokkenen daarover geïnformeerd. Tevens wordt bepaald of de impact van dien aard is dat Autoriteit Persoonsgegevens dient te worden ingelicht.

Heeft U vragen over onze privacyverklaring, doe dit dan bijvoorkeur via E-mailadres: info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl

Wilt U wijzigingen doorgeven, doe dit dan bijvoorkeur via E-mailadres: administratie@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl