Hoe verloopt het proces bij verkoop van energie-aandelen

De verkoop en overdracht kent wat processtappen. De energie-aandelen zijn geen vrij te verhandelen aandelen op een nationale beurs, en het proces verloopt dan ook via de coöperatie.
De energiecoöperatie neemt zelf geen energie-aandelen over van zijn leden. Zie ook het huishoudelijk reglement hoofdstuk 7.
Als een eigenaar energie-aandelen wil verkopen of overdragen, dan is er altijd een andere persoon/partij nodig die deze dan ook daadwerkelijk overneemt. Als de eigenaar, verkoper een overname partij heeft gevonden, dan gaan we hiermee het verkoopproces in. Indien de eigenaar zoekende is naar een potentiele koper, kan hij dit doorgeven via info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl. Vervolgens brengen we de geïnteresseerden hiervan op de hoogte en geven indien gewenst hun contact gegevens door aan de verkoper. Mocht er dan nog geen koper gevonden worden, maken we dit bekend op de website voor alle (nieuwe-)leden.

Voorwaarden om energie-aandelen te kunnen kopen
De wet vereist dat alleen kleingebruikers-aansluitingen in aanmerking komen voor de overname van energie-aandelen. Dit betreft zowel de oude PCR regeling als de nieuwe SCE regeling. Verder geldt voor al onze postcoderoos projecten dat elke nieuwe deelnemer, op het moment van overdracht, woonachtig is in het desbetreffende postcodebied. Het gebied dat hoort bij de installatie waaraan de energie-aandelen gekoppeld zijn.

Stappenplan

Nadat alles geregeld, kunnen beide hun overzicht inzien in de Portal.

Resterende uitkeringen

Het overdrachtsmoment zal meestal niet gelijk vallen met het productiejaar en/of het boekjaar. De resterende subsidie en winstuitkering zal dan ook na het overdrachtsmoment bepaald worden.

Subsidieregeling, toebedeling einde productiejaar
Bij het afsluiten van het eerst volgende productiejaar, zal de energieopbrengst verdeeld worden tussen de koper en verkoper. De jaarproductie wordt dan verdeeld op dagbasis. Dus als de overdrachtsdatum halverwege het productie jaar is, dan zullen beide de helft van de productie, in kWh, toegewezen krijgen.
Bij de oude postcoderoosregeling betekent dit dat we deze productie vervolgens melden aan de energiemaatschappij. Bij de nieuwe SCE regeling betekend dit dat de verkregen subsidie per kWh productie, wordt uitgekeerd vanuit de Energiecoöperatie.

Winstuitkering, vaststelling jaarvergadering
Aan het einde van het boekjaar van de coöperatie, wordt tijdens de jaarvergadering de winst per aandeel vastgesteld. Deze wordt vervolgens uitgekeerd aan degene die ten tijde van het einde van het boekjaar lid waren. Einde boekjaar is 31 december.(HH_reglement 6.2) Hiervoor geldt dus geen verdeling tussen verkoper en koper.

Diverse situaties bij scheiden en overlijden

Er zijn vele verschillende situaties mogelijk, alleen al doordat mensen achterblijven, verhuizen, verkoop, verschillende subsidie regelingen en wijziging van energie-contracten.
Op de pagina Overdracht na overlijden of scheiden hebben we enkele voorbeelden verzameld, die mogelijke situaties beschrijven met bijbehorende acties.

Nog vragen? Dan kun je die altijd stellen op info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl.