Overdracht van energie-aandelen

Naast nieuwe projecten, waar we nieuwe energie-aandelen voor uitgeven, komen door omstandigheden bij bestaande projecten af en toe energie-aandelen beschikbaar. Er kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld door verhuizing, verandering in privésituatie (bijv scheiding, overlijden), verandering energie verbruik, wijziging in aansluiting (van kleinverbruik naar grootverbruik) of doordat deelnemer zelf meer energie is gaan opwekken op eigen dak.
Het betreft dus energie-aandelen van onze bestaande projecten; dit betreft dus niet nieuwe projecten of uitbreiding.

Het is een zogenaamde interne markt, waarbij de verkoper en koper elkaar moeten zien te vinden.
Leden dienen via een mail aan info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl aan te geven dat zij (een deel van) de aandelen willen verkopen.
Er zijn dan de volgende situaties mogelijk.
Verkoper heeft zelf al een koper voor de aandelen
Indien een koper bij de verkoper (verkopende lid) al bekend is, dan is het aan de verkoper om aan ons aan te geven wie diens energie-aandelen zou kunnen overnemen. Voor de daadwerkelijke overdracht moet de koper lid zijn van onze Energiecoöperatie. Mocht dat nog niet het geval zijn, dan moet dat alsnog gebeuren voordat overdracht kan plaatsvinden.
Verkoper zoek een koper voor de (of een deel van de) aandelen
Als de verkoper zoekende is, kunnen we hem wellicht helpen met de bij onze Energiecoöperatie bekende potentieel geïnteresseerden.
De coöperatie houdt een lijst bij van potentieel geïnteresseerden; Wij zullen de geïnteresseerden benaderen of er op dat moment nog interesse is voor aandelen in het betreffende project. Hoe dit in detail werkt lees je op Verkoop energie-aandelen.
Geïnteresseerde voor koop van aandelen
Aanmelding is mogelijk, hiervoor kun je onderaan de pagina je gegevens achterlaten. Waarna er contact met je wordt opgenomen.

Waar moet je rekening mee houden


We houden een lijst met geïnteresseerde bij via de pagina Inschrijving voor interne verkoop. Hier kunnen zowel leden als niet leden zich aanmelden.
Als je energie-aandelen verkopen (geheel of een deel), geef dat dan aan via mail info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl