De ontwikkeling van de energieprijzen zijn de afgelopen maanden volop in het nieuws. Ook onze energie-coöperatie heeft hiermee te maken. We hebben overeenkomsten met Greenchoice en onze huidige verkooptarief zijn gebaseerd op het halfjaarlijkse consumententarief.
Bij de volgende actualisatie, zijn de die van januari 2022, is de verwachting dat de verkoopprijs verder zal toenemen. Maar dat is nog afwachten.

Vanwege de sterke (en plotselinge) ontwikkeling van energieprijzen heeft de overheid besloten om consumenten tijdelijk te compenseren (in 2022) door de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Deze tijdelijke maatregelen gelden alleen voor 2022.
Deze lagere belasting teruggaaf zal van toepassing zijn voor de belasting teruggave bij de projecten, Harry Wubben 1,2 en Gravesteyn.
Het resultaat is dat deelnemers van deze projecten minder geld gaan ontvangen via de belastingteruggave, maar als lid van de coöperatie naar verwachting meer geld gaan terugkrijgen via de Energiecoöperatie.

De inkomsten zijn altijd gerelateerd aan de energie productie. Op de site tonen we meetwaardes van de omvormers van de installaties zelf. Soms zijn deze door netwerkstoringen of door serverproblemen incompleet.
Maar de afrekening met de energie bedrijven verloopt via de officiële energie-meters op het net. Zolang die goed blijven werken, krijgen we onze inkomsten.
We hebben bijvoorbeeld in de maand november al wel een paar keer problemen gehad met het uitlezen van de omvormer van Harry Wubben Flowers 2, maar de officiële meterstanden van Stedin hebben hier geen last van gehad. De dag productie is dan ook gewoon doorgegeven aan Greenchoice.
Met de aansluiting op het net van onze nieuwste installatie bij Campo zijn de problemen met Stedin helaas nog steeds niet opgelost. Vandaar dan ook nog geen meetresultaten van deze installatie.

Categorieën: Publicatie