Solar magazine website, januari 2021
Van de glastuinders die alternatieve energie gebruiken, gebruikt 25,3 procent zonnepanelen; oftewel 482 bedrijven.

Dit alles blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect die in het najaar van 2020 heeft plaatsgevonden. Ruim 1.400 Nederlandse glastuinbouwbedrijven hebben informatie gedeeld over bedrijfsactiviteiten, waaronder het gebruik van alternatieve energie.
Gebruik alternatieve energie stijgt onder glastuinders. Uit onderstaande tabel blijkt dat bijna 32 procent van de glastuinders in Nederland in 2020 gebruikmaakte van alternatieve energie.

Zonnepanelen 482 bedrijven 19,9 procent
Aardwarmte 217 bedrijven 9,0 procent
Gebruikt geen alternatieve energie 1.645 bedrijven 68,1 procent

Lees het gehele artikel in Solar magazine 20% van de glastuinders.

Misschien naar aanleiding van ons eerste project bij Harry Wubben Flowers en de planning voor het tweede project, heeft Harry ook zelf besloten om een eigen zonnepanelen-installatie aan te leggen. Dit tegelijk met onze tweede fase, echter op een ander dak van zijn bedrijf.
Deze eigen installatie, puur voor eigengebruik en intern aangesloten, is geïnstalleerd en reeds operationeel. Voor onze 2e fase zijn alleen de panelen gelegd. Omvormer en aansluiting moeten nog volgen.

Goed voorbeeld doet volgen en zo oogsten we met z’n alleen steeds meer zonne-energie. Zonder dat het een extra beslag legt op onze natuurlijke omgeving.