EnergieSamen website, 2022-11

De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor wij met succes hebben gelobbyd.
SCE bedragen, zijn net zoals bij SDE, garantie bedragen. Dus als de marktprijs voor de verkoop/inkoop van electriciteit in een jaar hoger liggen, dan zal RVO voor desbetreffende jaar geen subsidie uitkeren (of verrekenen in het opvolgend jaar).

Lees het gehele stuk op de site van EnergieSamen SCE 2023: veel betere tarieven

Of ga de diepte in via:
– De definitieve tarieven van PBL voor de SCE 2023 (pdf)
– Kamerbrief over subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023 van minister Jetten (21-11-2022) (21-11-2022)
– Alle informatie over EnergieSamen SCE
– Alle nieuws over EnergieSamen SCE

Categorieën: Media artikel