De belastingdienst heeft onze aanvraag voor de postcoderoosregeling toegekend. De ingangsdatum is 6 september 2019. Deze aanwijzing van de belastingdienst, voor het toepassen van de postcoderoosregeling, verlangt dat onze informatie over de deelnemers juist is. Dit betreft de postcodes (aansluitingen) en de elektriciteit-leveranciers van al onze deelnemers.
Jaarlijks dient de coöperatie voor ieder lid, diens aandeel in de energieproductie te melden aan de energie-maatschappij van het lid. Energie-maatschappijen dragen de zorg over de geldstromen, namelijk de betaling van de belasting teruggave aan hun klanten en de terugvordering bij de belastingdienst.
Daarom is het van groot belang dat een ieder bij wijziging van energieleverancier of bij verhuizing, deze informatie zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de coöperatie!
Voor degene die de regeling zelf wil nalezen, verwijzen we naar artikel 59a, derde lid van de wet belastingen op milieugrondslag en artikel 19a/b van de uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.

Categorieën: Publicatie