Telstar online, nieuws 3 oktober 2020
Hij is pas 71 jaar en hij deed nog niet zo heel veel, Paul de Bree. Deze zin is ironisch bedoeld: de Delftse Pijnackernaar Paul de Bree die in Tolhek/Rietlanden in ‘het Haagse buurtje’ woont, is voorzitter van voetbalclub DHL, voorzitter van het bestuur van De Laatste Eer en bestuurlijk actief bij De Papaver in De Delftse Hout. En begin september heeft hij het voorzitterschap van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp overgenomen van grondlegger Matthijs Beke.

Matthijs is met zijn bedrijf Mentink Procesmanagement steeds meer werkzaam voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het vlak van de energietransitie van ‘fossiel naar duurzaam’, dus zonder uitstoot van CO2. Toen hij merkte dat hij met zijn gemeentepet op ook iets moest gaan vinden van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp, vond hij het tijd om voor de coöperatie een andere voorzitter te zoeken. Die was binnen het bestuur en binnen het ledenbestand van de coöperatie – dat gaat nu van 65 naar de 100 mensen – niet meteen te vinden.
Via via kende Matthijs Frank Fransen, de directeur van uitvaartvereniging De Laatste Eer. Die bedankte voor de ‘tussentijdse eer’ maar wees wel op Paul de Bree als mogelijke kandidaat. Zo is het gekomen. Paul stopt over niet al te lange tijd bij De Laatste Eer en ook zijn voorzitterschap bij voetbalclub DHL is eindig – dat duurt nog een jaar of twee – en omdat deze nog zeer fitte en sportieve zeventiger bezig wil blijven, zei hij na enig nadenken ja tegen de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp.

“Ik krijg er altijd energie van als mensen samen ergens de schouders onder zetten en met elkaar iets moois tot stand willen brengen. Dat zie ik ook bij De Papaver en bij DHL. Dat soort organisaties draaien heel veel op vrijwilligers, mensen die vanuit enthousiasme en passie zonder geldelijke vergoeding zich inzetten voor een vereniging. Dat vind ik mooi: samen iets bereiken. De Laatste Eer is tenslotte ook een vereniging en dus niet zomaar een uitvaartbedrijf”, aldus de man die bij De Laatste Eer nu onder meer druk is met ‘de levende doodskist’ die onlangs in het landelijke nieuws was. Ontwikkeld door mensen van de TU Delft.

Een heel ander onderwerp maar wel ook iets dat met duurzaamheid te maken heeft. En dat geldt ook voor de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp. De coöperatie ontwikkelt grote daken met zonnepanelen en doet dat vooral voor mensen die zelf geen panelen kunnen laten plaatsen maar wel achter ‘verzonning en verduurzaming’ van energie staan. Je kunt voor 125 euro een aandeel kopen en daarmee een rendement van vier tot vijf procent halen en je draagt bij aan de verduurzaming. Vorig jaar is het eerste dak in werking gegaan bij chrysantenkweker Harry Wubben in Nootdorp. Daar liggen op dak 1 600 panelen en dat gaat goed. Intussen is dak 2 met 225 panelen in voorbereiding bij veehouder Dirk Gravesteyn in Oude Leede. Tegelijk is bij Harry Wubben dak 3 in voorbereiding met ongeveer 200 panelen.

Al met al is de coöperatie op weg naar het honderdste lid en het duizendste paneel. Paul de Bree vindt het leuk en boeiend om aan deze democratische vereniging – de leden bepalen uiteindelijk wat er wel en niet gebeurt – leiding te gaan geven. Paul heeft zelf als financiële en wet- en regeltechnische man gewerkt bij Energiebedrijf Delfland en later bij ENECO. Dus de energiemarkt en de verduurzaming boeien hem bovenmatig. Zijn ambitie is om de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp rustig uit te bouwen door per twee jaar zo’n vijf nieuwe daken te ontwikkelen. Matthijs Beke hoort het met een glimlach aan.

Hij is de coöperatie begonnen toen toenmalig wethouder Jaap van Staalduine spontaan zei: ‘Richt zo’n coöperatie op.’ Dat deed hij na een zorgvuldige voorbereiding en met vreugde ziet Matthijs Beke dat er een gezonde en duurzame groei is. In zijn eigen woonplaats Midden-Delfland heeft hij ook zo’n coöperatie opgericht. Daar blijft hij wel actief mee bezig. De coöperatie in Pijnacker-Nootdorp blijft hij op gepaste afstand volgen! Intussen kunnen belangstellenden zich melden voor de daken 2 en 3 die nog in ontwikkeling zijn.

Je kunt het artikel met foto vinden op Paul de Bree nieuwe voorzitter

Categorieën: Media artikel