Energiesamen website, juli 2021
Wetgeving voor de oude Postcoderoos regeling is aangepast, het foutje is rechtgezet. Overdracht van energie-aandelen is weer mogelijk.
Vanuit Energie samen wordt het volgende gemeld:
Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers. We hebben daarom stevig gelobbyd voor een aanpassing. En dat is gelukt! En tot onze verrassing hoorden we dat dit, vooruitlopend hierop, nu al ingaat.

Het is de bedoeling dat artikel 59c Wbm wordt gewijzigd in het Belastingplan 2022. Vooruitlopend daarop geldt een nieuwe ‘Overgangsregeling Postcoderoosregeling’ met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 (de datum van afschaffing van de oude Postcoderoosregeling). Daarmee is ook het juridische ‘gat’ gedicht.

Dat betekent dat wanneer een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden) die certificaten/aandelen in de zonnepanelen in 2022 wel overgedragen mogen worden aan nieuwe leden, die lid zijn geworden na 1 april 2021. Ook wanneer de verhuizing of het overlijden in 2021 plaatsvond. Zo kunnen postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de Postcoderoosregeling gebruikelijk was.

Overdracht participaties oude PCR

Categorieën: Media artikel