Hier opgewekt en energie samen web publicatie, 14 februari 2023
Hier en Energie samen stellen jaarlijks hun “Lokale Energie Monitor” op. Met daarin een overzicht van hun verzamelde informatie over systemen doelen die bij de diverse energiecoöperaties en burger initiatieven zijn gerealiseerd. Betreft dus niet alleen zon, maar ook wind, besparingen etc.
het is heel veel informatie. Enkele zinnen hieruit:
Nederland telt op dit moment in totaal 705 energiecoöperaties. Dat is net iets meer dan eerdere jaren, de groei stabiliseert. Meerdere coöperaties werken inmiddels met betaalde krachten en ze werken meer met elkaar samen: lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Er is een verzadigingspunt bereikt nu in bijna 86% van de gemeenten een energiecoöperatie actief is. In totaal hebben die projecten ongeveer 120.000 leden, een toename van 8 procent ten opzichte van 2021 en wekken ze stroom op voor ongeveer 420.000 huishoudens.
Met name zonprojecten laten een groei zien, na een korte dip in 2021. In totaal zijn er 1.093 collectieve zonprojecten en daarnaast staan er maar liefst 312 projecten in de planning voor de komende twee jaren, goed voor 243 MWp.

Vanuit de samenvatting:

Collectieve zonprojecten


Ruim tweederde (68%) van alle coöperaties werkt aan zonne-energieprojecten en 59% heeft een operationeel project.
Na een korte dip in 2021, neemt de groei nu weer toe. De grens van duizend zonprojecten is gepasseerd. We tellen in totaal 1.093 collectieve zonprojecten.
In 2022 zijn 160 nieuwe projecten gerealiseerd, waardoor het collectieve zonvermogen met 25% (55,7 MWp) is toegenomen. Er is 272 MWp collectief vermogen opgesteld, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van bijna 81.600 huishoudens1. Dit is naar verwachting tussen 1-2% van het totale zonvermogen in Nederland2.
Er zitten maar liefst 312 (243 MWp) projecten in de pijplijn. In 2022 zijn relatief veel plannen stopgezet of uitgesteld. Ook projecten die vorig jaar nog redelijk zeker leken.
Zonnedaken
Het grootste aantal projecten is op daken gerealiseerd (92%). Als we puur kijken naar vermogen (MWp), dan ziet dat beeld er anders uit. Dan is namelijk de helft (49%) op daken gerealiseerd, 40% op grond en 11% op water. Dit beeld is vrijwel gelijk aan 2021.
In 2022 zijn 18 nieuwe collectieve zonnevelden in gebruik genomen, waarvan één op water. Hiermee komt het totale aantal uit op tachtig zonneparken die (mede) in handen zijn van burgercoöperaties (totaal: 140 MWp).

De Lokale Energie Monitor 2022 is een gezamenlijke uitgave van klimaatstichting HIER en Energie Samen.
Het artikel is te vinden op: energiesamen Lokale energie monitor 2022 baten met de omgeving gedeeld.

Groei blijkt niet echt gemakkelijk te zijn. Dit wordt onder andere belicht in onderstaande NU.nl artikel. Waarbij diverse redenen worden genoemd.
… 2,5% van alle zonne energie wordt geleverd via cooperaties en bij wind is dat ongeveer 5%…

nu.nl (+) klimaat: meer mensen wekken samen energie op cooperaties hebben het lastig