Solar Magazine, info over salderingsregeling. Januari 2023
De eerste ronde van het debat over de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen liep anders dan lobbyisten hadden verwacht.
Minister Jetten voor Klimaat en Energie fronste tijdens het debat in de Tweede Kamer meermaals zijn wenkbrauwen. Door de ellenlange discussies heeft de minister enerzijds nog geen kans gehad om de grote hoeveelheid vragen van de Tweede Kamerleden te beantwoorden, maar is hem anderzijds duidelijk geworden dat hij alle zeilen zal moeten bijzetten om zijn wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen.

In het oorspronkelijke voorstel van het kabinet schaft de regering de salderingsregeling geheel af in de periode tot en met 2030.
De voor onze coöperatie belangrijke SCE regeling en de oude Postcoderoos-regeling vallen hier niet onder deze wetgeving. Ze maken geen deel uit van de wetgeving voor de salderingsregeling.
In voorgaande jaren, tijdens introductie van de SCE regeling als opvolger voor postcoderoosregeling, werd er juist betoogd dat door de afschaffing van de salderingsregeling er een nog groter voordeel zal ontstaan voor de SCE/Postcoderoos regelingen.
Vandaar ook hier aandacht voor dit onderwerp. Mede omdat ook een deel van onze leden, zowel thuis salderen als energie-aandelen hebben.

Het gehele debat op 17 januari, is nog na te lezen op: Planaire verslag 17 januari.
Natuurlijk zijn er vele artikelen reeds gemaakt over dit debat. Er zijn dan ook vele bronnen. Hieronder een drietal uit Solar magazin.
Solar magazin, voor en tegenstanders op een rij.
Solar magazin, woonbond wil subsidie huursector of maximum salderen
Solar magazin, bouw niet af zonder goed alternatief

Categorieën: Media artikel