Gezamenlijk project Campo International BV, bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout en Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

Het betreft het nieuwe, nog te realiseren bedrijfspand van Campo International BV op het bedrijventerrein Heron, in Nootdorp. Het bedrijf is importeur en producent van bloembollen, plantenknollen en uitgangsmateriaal voor potplanten. De planning is om in eind mei 2021 het duurzame bedrijfspand in gebruik te nemen.

Geheel passend bij Campo International BV wordt het een energieneutraal pand, dat bijvoorbeeld voldoende zonne-energie moet gaan leveren ten behoeve van eigen gebruik. Dit zowel voor de elektriciteit als voor de verwarming met een warmtepomp. Maar het dak van het pand biedt nog meer ruimte. Op initiatief van de bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout wordt samen met de Energiecoöperatie dit project gestart om het resterende deel vol te leggen met zonnepanelen. Via de bewonersvereniging kon men zich voorinschrijven.

In februari 2021 is in een speciale ledenvergadering voor alle leden van de energiecoöperatie besloten om het project op te starten. De beoogde grootte van de te realiseren zonne-energie installatie bestaat uit hoog rendement zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen zo'n 35.000 Watt piek. Deze installatie gaat jaarlijks iets meer dan 30.000 kWh opwekken.

Het project valt onder de nieuwe Postcoderoosregeling, wat staat voor duurzame, regionale energie opwekking. Bij de Postcoderoosregeling heeft ieder project een wettelijke looptijd van 15 jaar. In de nieuwe regeling zijn het niet de energieleveranciers die de energiebelasting teruggeven, maar zal de subsidie-uitkering verlopen via de Energiecoöperatie. De nieuwe regeling is om lokaal, met rendement te kunnen investeren in duurzame energie. Gedurende die 15 jaar behoud je je subsidie rechten, ook als je verhuist naar buiten de regio. Zie ook Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

Dit zijn dan globaal de stappen die doorlopen worden door ons bij een postcoderoos project:
Inschrijven bij Energiecooperatie Pijnacker-Nootdorp
We staan klaar voor de realisatie van het project.

Via een marktverkenning is de realiseerbaarheid onderzocht en zijn de realisatiekosten in beeld gebracht. We hebben vervolgens de informatiebrochure opgesteld.
Informatiebrochure Collectief zonnedak Campo.pdf
De informatiebrochure geeft alle informatie over het project, de financiering en wat deze voor u kan betekenen. We verzenden de brochure ook naar Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Op basis van deze brochure kan u zich definitief inschrijven.
Voor de bewonersvereniging is er een informatieve webinar georganiseerd. Een link naar de opname ervan kunt u opvragen via ons algemene email adres info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl, of bij de bewonersvereniging.

Als coöperatie delen we onze projecten op in energie-aandelen met een aankoop waarde van 125,- euro en vergelijkbare terugverdientijden. Eén energie-aandeel staat voor een hoeveelheid opgewekte energie. Voor dit project is dat per jaar in de orde van 116 kWh; dit aantal is mede afhankelijk van het aantal zonuren. Naar verwachting heeft u uw investering in 8-9 jaar terugverdiend.
De gerealiseerde energie opbrengst wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Vanuit deze opbrengst betalen we de kosten en doen we een winstuitkering op basis van energie-aandelen. Deze gezamenlijke winst, samen met de energiesubsidie, krijgt u als investeerder gedurende 15 jaar terug.

Wilt u meedoen, met rendement investeren in lokale energie opwekking, dan kan dit door inschrijving via het onderstaande formulier. Er is nog een beperkt aantal aandelen beschikbaar voor dit project. Reeds voor de volledige 100% van de beschikbare 269 energie-aandelen is ingeschreven.
Heeft u nog een vraag over de energiecoöperatie of de nieuwe Postcoderoosregeling (vanaf 1 april 2021) stuur dan uw mail naar: info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl