De energietransitie is volop aan de gang. In onze ‘EnergieTransitie Regio Rotterdam Den Haag’ zijn er vele plannen om hieraan invulling te geven.
Hun doelstelling omschrijven ze op de site met “Samen gaan we stap voor stap over op betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energie in 2050. Voor iedereen in onze regio. Aan de slag!”
Maar wat wordt er dan zoal samen gedaan? Behalve dan het opstellen van het plan RegionaleEnergieStretegie, afgekort RES.

Het landelijke verhaal over de RES plannen, kun je vinden op de site regionale-energiestrategie.nl.
Specifiek onze regie vind je op www.resrotterdamdenhaag.nl.

Op deze site is er het volgende nieuws over participatie en zonne-energie:
Intentieverklaring getekend voor zonnepanelen langs snelwegen A15 en A38. (feb 2023)

Enkele zinnen hieruit:
Dat gebeurt vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Het gaat om de snelwegen A15, van de Tweede Maasvlakte tot aan de tunnel onder de Noord bij Ridderkerk en de A38.
De realisatie van zonne-energie langs de A15/A38 draagt bij aan de doelstellingen van de RES Rotterdam Den Haag. En daarmee draagt het bij aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord om 35 TWh op te wekken uit hernieuwbare bronnen per 2030.
De samenwerkende partijen hebben aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Door een participatietraject zal de omgeving actief betrokken worden bij de verkenningsfase. In de verkenningsfase wordt er gewerkt aan landschappelijke inpassing van de zonnepanelen, waarbij er ook aandacht is voor de biodiversiteit.
De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn Rijkswaterstaat, gemeentes Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hendrik-Ido-Ambacht en provincie Zuid-Holland.

Helaas betreft dit niet onze gemeente. Maar misschien iets voor in de toekomst. In iedergeval zijn er rijks-snelwegen genoeg rond onze gemeente.
Het nieuwsbericht lees je op Zonnepanelen langs de A15/A38