Het bestuur van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp.

Bij notariskantoor Caminada aan de Haagweg in Rijswijk– naar eigen zeggen specialist in energiecoöperaties – is vrijdag de dertiende april de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp opgericht. Particulieren en bedrijven kunnen lid worden van deze coöperatie die zich gaat richten op het opwekken van duurzame energie, via onder meer zonnepanelen.

De coöperatie is vooral geschikt voor 'zondaklozen'. Met andere woorden: mensen en bedrijven die niet de mogelijkheden hebben om zelf zonnepanelen op een dak te leggen. Omdat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen 'zonder dak'. Om ook die mensen, bedrijven en organisaties te kunnen laten meeprofiteren van de 'fiscale voordelen' van duurzame energieopwekking en duurzaam energieverbruik, hebben initiatiefnemer Matthijs Beke en de zijnen de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp opgericht. Beke: "De prijs van elektriciteit bestaat voor een groot deel uit energiebelasting. Mensen die zelf duurzame energie opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak hoeven die energiebelasting niet te betalen. Dat gaat echt om substantieel geld. Eigenlijk is het oneerlijk tegenover mensen die niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen, dus biedt de overheid de mogelijkheid om een gezamenlijke energiecoöperatie op te richten, waar je lid van kunt worden. Je bent als lid dus deelnemer aan een gezamenlijk energiebedrijf dat zich behalve op besparing van energie dus richt op duurzame opwekking van energie."

Dat betekent dus dat de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp zelf ook letterlijk over een dak moet beschikken om energie op te wekken aan de hand van zonnepanelen. Matthijs Beke en zijn medebestuursleden – dat zijn belangstellende en betrokken burgers uit de diverse kernen van de gemeente – wilden vrijdag nog niet zeggen met welk groot dak ze bij wijze van spreken in zee gegaan zijn. Dat wordt een volgend officieel momentje. Ze houden het dus nog even spannend. Maar mensen kunnen alvast met een gerust hart melden als potentieel lid van de coöperatie die vrijdag door notaris mr. Alexander Blomaard in het leven is geroepen. De bestuursleden hebben de oprichtingsakte netjes ondertekend en daarmee is de rechtspersoon een formeel feit geworden. Een bestaande entiteit! De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp is een burgerinitiatief waar ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp van harte aan meewerkt. Hoe meer mensen en bedrijven gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte energie des te beter het is voor de doelstelling van de gemeente om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn.

Voormalig ambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp Matthijs Beke is er in geslaagd om een energiek en kundig bestuur om zich heen te verzamelen. Sommige mensen hebben zich zelf aangemeld, zoals André van Langen uit Delfgauw. Peter Bes uit Pijnacker/Ackerswoude, Ronald Berk uit Pijnacker/Koningshof en. Monique de Veld-Van Hassel uit Nootdorp zijn door Matthijs zelf benaderd om als burger/deskundige in het bestuur zitting te nemen. Deze Nootdorpse heeft twaalf jaar voor het CDA in de gemeenteraad gezeten en een van haar speerpunten was duurzame energie en meer in het bijzonder aardwarmte. Toen aardwarmte in Pijnacker nog in de kinderschoenen stond, was Monique de Veld de organisator van een grote ronde tafel conferentie waarbij alle mogelijke partijen met elkaar over duurzame energie en energietransitie in gesprek gingen. Dat was destijds bij Duijvestijn Tomaten, een van de twee bedrijven in Pijnacker-Nootdorp die op dit moment gebruik maken van aardwarmte en dat ook leveren of gaan leveren aan allerlei andere partijen. Duijvestijn gaat op termijn de woonwijk Tuindershof verwarmen en Ammerlaan verwarmt al een school, een sportcentrum, een zwembad, vierhonderd flatwoningen en een groot aantal andere tuinbouwbedrijven.

Zo zijn er tal van initiatieven en acties om Pijnacker-Nootdorp duurzamer te maken in energieverbruik. De Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp mikt voorlopig op zonne-energie en zal daarvoor een kleine 'centrale' moeten gaan ontwikkelen. Andere vormen van opwekking worden nog niet genoemd. Een eigen houtstookinstallatie ligt niet voor de hand. Als we het fenomeen dat op dit moment veel mensen in Pijnacker nogal bezig houdt ter sprake brengen, houden de kersverse bestuursleden zich op de vlakte over het wel of niet duurzaam zijn van een houtstookinstallatie dan wel een biomassacentrale. Zelfs Monique de Veld heeft zich er nog niet in verdiept. Zonne-energie, daar draait het voorlopig even om…

Bron Telstar

Categorieën: Publicatie