Onze verkoopprijs van elektriciteit was in voorgaande jaren altijd gerelateerd aan de gemiddelde consumentenprijs en klein zakelijke afnemersprijs. Echter deze prijs is in nu al enige tijd moeilijk te voorspellen. Er zitten grote verschillen tussen de prijsstellingen van de diverse energiemaatschappijen, de contractvormen en het moment waarop het contract is ingegaan. Nu is het Kabinet gekomen met een prijsplafond om consumenten en kleinbedrijf (kleinverbruikers) te beschermen tegen al the hoge lasten.
Echter onze energie-afnemer Greenchoice zal voor zijn inkooprprijs, ook moeten kijken naar de huidige marktprijzen voor in-, verkoop van electriciteit.
Voor de electriciteit-markt prijs zijn er eigenlijk 2 grote beurzen in Nerderland, voor de langere termijn en leveringsgarantie (Endex) en voor de korte termijn de spotmarkt APX/Epex. Deze APX/Epex sportmarkt is waar de elektriciteit in Nederland per kwartier/uur verhandeld wordt. Hier vindt ook het opvangen van de disbalance tussen productie en afname plaats. Dit via prijsstelling. Deze kan daardoor ook tijdelijk negatief zijn, om producenten te ontmoedigen en consumptie/verkopen aan het buitenland te stimuleren.
Op de site: CO2 Monitor kun je bijvoorbeeld zien welke energie-bronnen nu onze elektriciteit opwekken en in welke mate.
Hoe vervolgens de Epex prijs per uur verloopt, kun je goed zien op de site Epex Beursprijzen -vanHelder.
Elke energiebron kent zijn eigen investerings en productie kosten. Maar gas is toch de energiebron die het belangrijkste is voor de prijsbepaling.

Categorieën: Publicatie