Toekomstig project van Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

Voor 2024/25 hebben we nog een project op de planning staan.
Tot die tijd kunt u al wel uw interesse aangeven middels een voorlopige inschrijving. We houden u dan op de hoogte.

Het volgende project zal ook weer een Postcoderoosregeling zijn, wat staat voor duurzame, regionale energie opwekking. Bij de Postcoderoosregeling heeft ieder project een wettelijke looptijd van 15 jaar. Per 1 april 2021 geldt de SCE regeling (Postcoderoosregeling vanaf 2021), welke een subsidieregeling is die uitkeert indien de marktprijzen onder het garantie bedrag komt. De uitkering verloopt via de Energiecoöperatie.
Deze regeling is er om lokaal met rendement te kunnen investeren in duurzame energie. Daarbij kunt u meer investeren in zonnepanelen dan u zelf aan verbruik nodig heeft. Bij deze nieuwe regeling kunt u ook blijven deelnemen na een verhuizing naar een ander postcodegebied.
Met een voorinschrijving verplicht men zich niet tot deelname. Maar geeft de Energiecoöperatie wel inzicht in de belangstelling voor een opvolgend project.
Definitieve inschrijving is pas mogelijk als de informatie brochure is opgesteld. Deze beschrijft het project, de financiering en wat dit voor u kan betekenen. We verzenden de brochure ook naar Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Voorafgaand aan een definitieve inschrijving zullen we altijd een kleine informatie-avond houden met de voorinschrijvers.

Dit zijn dan globaal de stappen die doorlopen worden:
Inschrijven bij Energiecooperatie Pijnacker-Nootdorp

Als coöperatie zal dit project worden ingedeeld in kleine delen, energie-aandelen. Eén energie-aandeel staat voor een hoeveelheid opgewekte energie. Voor onze toekomstige projecten op basis van de SCE regeling, zal dat minimaal 116 kWh zijn. De werkelijke geproduceerde aantal kWh is mede afhankelijk van het aantal zonuren.
De gerealiseerde energie opbrengst wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Vanuit deze opbrengst betalen we de kosten en doen we een winstuitkering op basis van energie-aandelen. Deze gezamenlijke winst, samen met de energiesubsidie, krijgt u als investeerder terug gedurende 15 jaar terug.

De prijs per energie-aandeel is bij dit project gesteld op € 125,-. Naar verwachting heeft u uw investering in 8-9 jaar terugverdiend, met een gemiddeld rendement van 5 a 6% over periode van 15 jaar.
U kan met deze voorinschrijving alvast een indicatie aangeven voor hoeveel energie-aandelen u wilt gaan deelnemen; bij de definitieve inschrijving geeft u het definitieve aantal energie-aandelen aan waarvoor u wilt deelnemen. U bent na de definitieve inschrijving lid van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp.

Heeft u een vraag over de energiecoöperatie of over de nieuwe Postcoderoosregeling stuur dan uw mail naar: info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl

Formulier voorlopige inschrijving

VoorlopigeInschrijving_002
Vaste prijs energie aandeel
Houd rekening met het feit dat het aantal kWh per jaar een indicatie is. We adviseren voor niet meer dan 90% van uw verwachte stroomverbruik aandelen te nemen.
Als U niet zelf maar uw bedrijf wilt in schrijven, dan kan dat door de naam van de organisatie en overige gegevens in te vullen. Het bedrijf met wel een kleinverbruik aansluiting hebben op het opgegeven adres. Voor particuliere aansluiting dient u geen organisatie in te vullen.
U schrijft zich in als particulier *
Indien U zich als bedrijf inschrijft
Ik ga akkoord met de privacyverklaring waarin staat hoe Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp omgaat met mijn persoonsgegevens.