Duijvestijn Tomaten Pijnacker

Het terugdringen van energie is voor ons altijd belangrijk geweest. We zijn ons heel bewust van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. We doen dan ook ons best om de wereld een klein beetje beter te maken. Het verduurzamen van onze processen, producten en diensten is dan ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het terugdringen van energie is daar een belangrijk onderdeel van.

Al in 2011 besloten we om, als een van de eerste telers van Nederland, onze kassen te verwarmen met geothermische energie – aardwarmte. Door het gebruik van aardwarmte besparen we jaarlijks zo’n 7 miljoen kuub aardgas. Ook ontwikkelden we een compleet nieuw kasconcept: de IDkas®, speciaal voor de ontwikkeling van energiebesparende teeltmethodes. Hierdoor besparen we tot 70% energie. Om nog meer energie te besparen gaan we dit jaar het dak van onze verpakkingshal LogiFour vol leggen met zonnepanelen. Hierdoor zijn we straks bijna volledig energieneutraal.

Het is voor ons dan ook een logische stap om ambassadeur te worden van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp en zo bedrijven en particulieren in de regio te stimuleren ook te verduurzamen. Wij vinden het een prachtig initiatief om mensen, die niet zoals wij de mogelijkheid hebben om hun eigen dak vol te leggen met zonnepanelen of een aardwarmte installatie aan te schaffen, met de Postcoderoos-regeling toch een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer impact dat heeft en hoe beter onze leefomgeving wordt. Samen op weg naar een gezondere wereld!

Ted Duijvestijn
Duijvestijn Tomaten