Makkelijk gebruik maken van Zonne-energie

(en financieel interessant!)

Klimaatbeleid staat in het centrum van de belangstelling. Nationaal en internationaal wordt nagedacht over maatregelen en over de bekostiging daarvan. Zelf kan je ook veel doen om in je directe omgeving duurzaamheid te realiseren.
In mijn wethouderstijd heb ik vaak projecten bezocht waarvoor alles uit de kast was gehaald om geen gebruik te hoeven te maken van fossiele energie. De motivatie om dit te doen was vaak een mix van duurzaamheid idealen en financiële overwegingen. Ik was steeds onder de indruk van de enorme inzet die was gepleegd.

Zonnepanelen zijn een interessante optie. Het idee om hiervoor een energiecoöperatie op te richten en op zoek te gaan naar daken die gebruikt kunnen worden voor gezamenlijke plaatsing van zonnepanelen, is dan ook een zeer goede gedachte geweest. Ik zie grote voordelen aan dit initiatief: De coöperatie regelt veel voor haar leden waardoor zij “ontzorgd” worden en individuele leden zich niet met allerlei technische en financiële details hoeven bezig te houden. Het is makkelijk in te stappen en daarnaast is het financieel interessant. In de brochure wordt voorgerekend, dat de investering in 8-9 jaar is terug verdiend. Je kunt ook zeggen dat bij een termijn van 15 jaar de gedane investering zo’n 3 tot 4 % rente per jaar oplevert. Ook niet verkeerd!

De energie coöperatie is een puur particulier initiatief vanuit onze gemeente. Bestuursleden, dakeigenaar, installateur voor het eerste project komen uit Pijnacker-Nootdorp. Het is goed om te zien dat er genoeg leden zijn om het eerste project te starten.
Mijn wens is , dat de coöperatie snel een tweede (en derde) dak vindt, om volgende aanmeldingen te honoreren.

Jaap van Staalduine
Oud wethouder Pijnacker-Nootdorp