Gezamenlijk project Campo International BV, bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout en Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

Voor dit project hebben we met Campo International BV. een dak-intentie verklaring getekend. Het betreft het nieuwe, nog te realiseren bedrijfspand van Campo International BV op het bedrijventerrein Heron, in Nootdorp. Het bedrijf is importeur en producent van bloembollen, plantenknollen en uitgangsmateriaal voor potplanten.

De planning is om in mei 2021 het bedrijfspand in gebruik te nemen. Geheel passend bij Campo International BV wordt het een energieneutraal pand, dat bijvoorbeeld voldoende zonne-energie moet gaan leveren ten behoeve van eigen gebruik. Dit zowel voor de elektriciteit als voor de verwarming met een warmtepomp.
Maar het dak van het pand biedt nog meer ruimte. Op initiatief van de bewonersvereniging Hof van 's Gravenhout wordt samen met de Energiecoöperatie dit project gestart om het resterende deel vol te leggen met zonnepanelen.
Deze voorinschrijving is dan ook opengesteld voor de leden van de bewonersvereniging Hof van ’s Gravenhout die dus ook nabij dit pand wonen.
Degenen die zich aanmelden met deze voorinschrijving worden uiteraard op de hoogte gehouden van het vervolg. Zo zal ook een webinar worden gehouden waarin meer informatie over dit project zal worden verstrekt en waar u vragen over dit project kan stellen.

Dit project is ook weer een Postcoderoosregeling, wat staat voor duurzame, regionale energie opwekking; zie Postcoderoosreleging 2021. Bij de Postcoderoosregeling heeft ieder project een wettelijke looptijd van 15 jaar. Per mei 2021 veranderd de huidige Postcoderoosregeling qua uitvoering. Niet de energieleveranciers gaan de energiebelasting teruggeven, maar de uitkering gaat dan via de Energiecoöperatie.
De nieuwe regeling is dan ook een subsidie regeling, om lokaal met rendement te kunnen investeren in duurzame energie. Daarbij kan u meer investeren in zonnepanelen dan u zelf aan verbruik nodig heeft en kan u ook blijven deelnemen bij een verhuizing naar een ander postcodegebied.

Met deze voorinschrijving verplicht u zich niet tot deelname. Maar dit geeft de Energiecoöperatie wel inzicht in de belangstelling voor dit project.
Op 4 februari is met de bewonersvereniging samen een informatie-webinar ge-organiseerd. De opname hiervan kan bij de bewonersvereniging opgevraagd worden.
Op 17 februari is in een speciale ledenvergadering voor alle leden van de energiecoöperatie besloten om het project op te starten. We kunnen hierdoor verder met de marktverkenning voor de realiseerbaarheid vna het opgestelde plan.
Zijn voor de belangrijkste kosten posten bekend, dan zal de informatie brochure worden opgesteld.

De informatie brochure geeft alle informatie over het project, de financiering en wat deze voor u kan betekenen. We verzenden de brochure ook naar Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Op basis van deze brochure kan u zich definitief inschrijven.
Voorafgaand daar zullen we weer een kleine informatie avond houden met de voorinschrijvers van de bewonersvereniging.
Oftewel, bent u onderdeel van de wijk, schrijf u dan in op de voorinschrijving zodat u met de definitieve informatie kunt bepalen hoeveel energie-aandelen u werkelijk wenst af te nemen.

Dit zijn dan globaal de stappen die doorlopen worden:
Inschrijven bij Energiecooperatie Pijnacker-Nootdorp

De informatie brochure voor definitieve inschrijving verwachten we medio maart 2021 vrij te kunnen geven. Deze zullen we dan naar de voorinschrijvers sturen. Voorinschrijvers kunnen dan vervolgens als eersten definitief inschrijven.

Met onderstaande digitale formulier kunt u zich voorinschrijven op het project.
Als coöperatie zal dit project worden ingedeeld in kleine delen, energie-aandelen. Eén energie-aandeel staat voor een hoeveelheid opgewekte energie. Voor dit project is dat per jaar in de orde van 116 kWh; dit aantal is mede afhankelijk van het aantal zonuren.
De gerealiseerde energie opbrengst wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Vanuit deze opbrengst betalen we de kosten en doen we een winstuitkering op basis van energie-aandelen. Deze gezamenlijke winst, samen met de energiesubsidie, krijgt u als investeerder gedurende 15 jaar terug.

De prijs per energie-aandeel is bij dit project gesteld op € 125,-. Naar verwachting heeft u uw investering in 8-9 jaar terugverdiend.
U kan met deze voorinschrijving alvast aangeven voor hoeveel energie-aandelen u wilt gaan deelnemen; bij de definitieve inschrijving geeft u het definitieve aantal energie-aandelen aan waarvoor u wilt deelnemen. Dit kan voor maximaal 25 energie-aandelen. U bent na de definitieve inschrijving lid van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp.

De onderstaande velden op het formulier die aangegeven zijn met een sterretje zijn verplicht. Vul uw juiste postcode in, want die moet overeenkomen met de postcodes die onder de bewonersvereniging Hof van ’s Gravenhout vallen.
In de voorinschrijvingsperiode is de bewonersvereniging het eerste aanspreekpunt; een vraag of opmerking kan u per mail sturen naar: hof.gravenhout@gmail.com.
Betreft het een vraag over de energiecoöperatie of de nieuwe Postcoderoosregeling stuur dan uw mail naar: info@energiecooperatiepijnackernootdorp.nl

VoorlopigeInschrijving_002_Campo
Vaste prijs energie aandeel
In de nieuwe postcode roosregeling is het maximum gereleateerd aan het maximale vermogen van een klein verbruiker en het aantal inschrijving. Voor dit project is het maximum gesteld op 25 aandelen.
Als U niet zelf maar uw bedrijf wilt in schrijven, dan kan dat door de naam van de organisatie en overige gegevens in te vullen. Het bedrijf met wel een kleinverbruik aansluiting hebben op het opgegeven adres. Voor particuliere aansluiting dient u geen organisatie in te vullen.
U schrijft zich in als particulier *
Indien U zich als bedrijf inschrijft
Ik ga akkoord met de privacyverklaring waarin staat hoe Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp omgaat met mijn persoonsgegevens.